Измене у опорезивању издавалаца смештаја и плаћању боравишне таксе

0 591

У Србији од 1.јула важе нови прописи о опорезивању издавалаца смештаја у туризму и угоститељству, као и о плаћању боравишне таксе. Суштина измене је да ће издаваоци те обавезе плаћати периодично, паушално, по решењима у тачно утврђеном износу (а не према броју гостију, као до сада), на једноставнији и лакши начин.

Озбиљним издаваоцима који поштују прописе, кажу упућени у ове промене, оне доносе смањење трошкова, уштеде у новцу и олакшање пословања, а онима који нису пријављени прилику да уз мање издатке изађу из “сиве зоне“, што ће им свакако бити потребно с обзиром да су најављене појачане инспекцијске контроле издавања смештаја.

Инфо центар Бајина Башта

Уредбом Владе Србије о боравишној такси, као и Правилником за опорезивања на основу пружања угоститељских услуга утврђене су услови и критеријуми нових начина плаћања. Издаваоци смештаја сада ће своје пореске обавезе плаћати као пружаоци угоститељских услуга, “на основу прихода које физичко лице оствари од пружања угоститељских услуга у угоститељском објекту домаће радиности и објекту сеоског туристичког домаћинства (до 30 лежајева), сагласно законима којима се уређују угоститељство и туризам“. Плаћа се према категоризацији туристичког места (четири категорије), при чему је коефицијент за утврђивање опорезивог прихода највећи у туристичком месту прве категорије.

Што се тиче боравишне таксе, владина уредба прописује плаћање годишњег износа за физичко лице које пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству. Висина годишњег износа таксе утврђује се тако што се број индивидуалних лежајева множи са износом боравишне таксе по лежају на територији где се објекат налази: у туристичком месту прве категорије тај износ је 3.300 динара по лежају, друге 2,600, треће 2.000, а четврте 1.300 динара. Орган јединице локалне самоуправе за свако физичко лице утврђује висину годишњег износа боравишне таксе, а плаћање је квартално за текућу годину.

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена