Влада Репубике Србије усвојила је Уредбу о Програму подстицања запошљавања младих „Моја прва плата“, за чију ће се реализацију у 2020. и 2021. години обезбедити средства у износу од две милијарде динара.

Влада Републике Србије насловна