BAJINA BAŠTA: Konkurs za nevladine organizacije

0 606

Opštinsko veće opštine Bajina Bašta raspisalo je konkurs za raspodelu i korišćenje sredstava budžeta opštine Bajina Bašta za 2015. godinu, namenjenih dotacijama nevladinim organizacijama i udruženjima. Predmet  raspodele su sredstva u ukupnom iznosu od 3.000.000,00 dinara, koja su Odlukom o budžetu opštine Bajina Bašta za 2015. godinu opredeljena za dotacije nevladinim organizacijama i udruženjima.

bajina_basta_grb

Uslovi konkursa i kriterijumi  kojima će se Opštinsko veće rukovoditi  pri donošenju odluke o raspodeli i korišćenju  sredstava da projekat ima širi društveni značaj, zadovoljavanje interesa lokalnog stanovništva kroz delovanje nevladinog sektora i udruženja, podizanje nivoa svesti građana  o značaju delovanja nevladinih organizacija i udruženja i unapređenje kvaliteta života građana opštine Bajina Bašta.

Sredstva će se odobravati nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem na teritoriji opštine Bajina Bašta, a mogu se odobriti i nevladinim organizacijama i udruženjima sa sedištem van područja opštine Bajina Bašta, ali samo za aktivnosti koje se sprovode  na teritoriji opštine Bajina Bašta. Prednost pri odlučivanju će imati: nevladine organizacije i udruženja koje se bave aktivnostima od šireg  društvenog  značaja, nevladine organizacije i udruženja sa značajnim  broj članova i pozitivnom  opštom ocenom ranije sprovedenih aktivnosti, jasna i razvijena ideja delovanja, nevladine organizacije i udruženja registrovani najmanje 1 godinu pre podnošenja projekta i sopstveno investiranje u projekat.

Odobrene projektne aktivnosti moraju biti sprovedene do kraja 2015. godine a Opštinsko veće zadržava pravo na izbor  aplikacija-projekata koji će biti podržani. Podnošenje predloga projekta ne garantuje  njegovo finansiranje. Opštinsko veće neće nadoknađivati troškove koje je podnosilac projekta  platio trećem licu za uslugu sastavljanja podnetih projekata ili programa ili za popunjavanje aplikacije  ili drugih formulara za podnošenje predloga projekata ili planova.

Opštinsko veće neće odobravati projekte  kroz dobra ili usluge, već isključivo novčana sredstva, uplatom na tekući račun  podnosilaca prihvaćenih projekata, a prema dostavljenoj tehničkoj specifikaciji-predračunima. Korisniku sredstava-nevladinoj organizaciji ili udruženju, koji su u 2014. godini koristili sredstva po ovom osnovu, a koji Opštinskom veću nisu podneli izveštaj i finansijski opravdali korišćena sredstva, na šta su se obavezali  članom 6. Ugovora o korišćenju sredstava u 2014. godini, neće se odobriti sredstva za 2015. godini. Prijave na konkurs-projekti podnose se na obrascu-aplikaciji, usvojenom od strane Opštinskog veća. Više informacija možete naći ovde.

Drina Info Portal

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena