БАЈИНА БАШТА: Конкурс за невладине организације

0 580

Општинско веће општине Бајина Башта расписaло је конкурс за расподелу и коришћење средстава буџета општине Бајина Башта за 2015. годину, намењених дотацијама невладиним организацијама и удружењима. Предмет  расподеле су средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара, која су Одлуком о буџету општине Бајина Башта за 2015. годину опредељена за дотације невладиним организацијама и удружењима.

bajina_basta_grb

Услови конкурса и критеријуми  којима ће се Општинско веће руководити  при доношењу одлуке о расподели и коришћењу  средстава да пројекат има шири друштвени значај, задовољавање интереса локалног становништва кроз деловање невладиног сектора и удружења, подизање нивоа свести грађана  о значају деловања невладиних организација и удружења и унапређење квалитета живота грађана општине Бајина Башта.

Средства ће се одобравати невладиним организацијама и удружењима са седиштем на територији општине Бајина Башта, а могу се одобрити и невладиним организацијама и удружењима са седиштем ван подручја општине Бајина Башта, али само за активности које се спроводе  на територији општине Бајина Башта. Предност при одлучивању ће имати: невладине организације и удружења које се баве активностима од ширег  друштвеног  значаја, невладине организације и удружења са значајним  број чланова и позитивном  општом оценом раније спроведених активности, јасна и развијена идеја деловања, невладине организације и удружења регистровани најмање 1 годину пре подношења пројекта и сопствено инвестирање у пројекат.

Одобрене пројектне активности морају бити спроведене до краја 2015. године а Општинско веће задржава право на избор  апликација-пројеката који ће бити подржани. Подношење предлога пројекта не гарантује  његово финансирање. Општинско веће неће надокнађивати трошкове које је подносилац пројекта  платио трећем лицу за услугу састављања поднетих пројеката или програма или за попуњавање апликације  или других формулара за подношење предлога пројеката или планова.

Општинско веће неће одобравати пројекте  кроз добра или услуге, већ искључиво новчана средства, уплатом на текући рачун  подносилаца прихваћених пројеката, а према достављеној техничкој спецификацији-предрачунима. Кориснику средстава-невладиној организацији или удружењу, који су у 2014. години користили средства по овом основу, а који Општинском већу нису поднели извештај и финансијски оправдали коришћена средства, на шта су се обавезали  чланом 6. Уговора о коришћењу средстава у 2014. години, неће се одобрити средства за 2015. години. Пријаве на конкурс-пројекти подносе се на обрасцу-апликацији, усвојеном од стране Општинског већа. Више информација можете наћи овде.

Дрина Инфо Портал

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена