Vlada Repubike Srbije usvojila je Uredbu o Programu podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“, za čiju će se realizaciju u 2020. i 2021. godini obezbediti sredstva u iznosu od dve milijarde dinara.

Vlada Republike Srbije naslovna