Na današnji dan počela Kolubarska bitka

0 743

Kolubarska bitka jedna je od najvećih i najznačajnijih bitaka između srpske i austrougarske vojske u Prvom svetskom ratu. Vođena je u novembru i decembru  1914. godine na frontu od 200 kilometara, protiv dva puta brojnije i nemerljivo bolje opremljene austrougarske vojske. Epilog bitke je da je srpska vojska posle krvavih borbi do nogu potukla Petu i Šestu austrougarsku armiju pod komandom generala Oskara Poćoreka.

Cerska, Kolubarska i bitka na Drini

Kolubarska bitka počela je završetkom bitke na Drini, 16. novembra 1914. godine, kada su austrougarske snage odbacile srpske trupe na desnu obalu Kolubare i Ljiga. Pošto je komandant Prve armije general Petar Bojović bio ranjen, na njegovo mesto postavljen je general Živojin Mišić. S obzirom da je Prvu armiju preuzeo u trenucima njenog povlačenja i shvatajući da bi učinio veliku grešku ako bi je i dalje povlačio s položaja na položaj braneći svaku stopu zemlje, general Mišić je, protivno naredbi Vrhovne komande, odlučio da Prvu armiju izvuče iz neposrednog dodira sa neprijateljem. Zbog toga i radi skraćivanja fronta Vrhovna komanda srpske vojske naredila je da se napusti Beograd. Front srpske vojske bio je okrenut ka zapadu, pa je Šesta austrougarska armija, posle zauzimanja Beograda zaustavila proboj fronta, očekujući glavni napad svoje Pete armije iz pravca Beograda, iza leđa srpskih armija. Nastalo je zatišje, a za to vreme Prva srpska armija se sredila, popunila ljudstvom, u borbu je kao poslednja snaga poslato 1300 kaplara, i municijom i posle završnih priprema, 3. decembra krenula u napad.

Kolubarska bitka

U trenutku kada su evropske telegrafske agencije već očekivale vesti o slomu srpske vojske i kada je Peta austrougarska armija priređivala svečanu paradu u Beogradu, otpočela je velika protivofanziva celokupne srpske vojske. Na planini Suvobor Prva srpska armija probila je front Šeste austrougarske armije i počela nadiranje prema Valjevu, zauzela ga, izbila na obale Drine i Save kod Šapca i oslobodila Beograd 15. decembra 1914. godine. Tako je Srpska vojska ostvarila najveću pobedu u Prvom svetskom ratu.

Vojvoda Živojin Mišić
Vojvoda Živojin Mišić

15. decembra 1914. isteran je iz Srbije i poslednji austrougarski vojnik, izuzev 42.538 zarobljenika. Tokom bitke poginulo je više od 57.000 austrougarskih vojnika i oficira, a Srbi su zaplenili veliku količinu ratnog materijala i oružja, uključujući dva aviona, više od 140 topova, 3.500 vozila s municijom i 60.000 pušaka. Izuzetne zasluge za pobedu imao je general Živojin Mišić, unapređen posle bitke u čin vojvode.

Kolubarska-bitka-odnos-snaga-u-borbi

Kolubarska bitka ušla je u istoriju ratovanja kao jedinstven primer da se vojska, kojoj je predviđen potpun slom, za kratko vreme reorganizuje, pređe u kontraofanzivu i nanese neprijatelju odlučujući poraz.

Drina Info

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena