Izmene u oporezivanju izdavalaca smeštaja i plaćanju boravišne takse

0 543

U Srbiji od 1.jula važe novi propisi o oporezivanju izdavalaca smeštaja u turizmu i ugostiteljstvu, kao i o plaćanju boravišne takse. Suština izmene je da će izdavaoci te obaveze plaćati periodično, paušalno, po rešenjima u tačno utvrđenom iznosu (a ne prema broju gostiju, kao do sada), na jednostavniji i lakši način.

Ozbiljnim izdavaocima koji poštuju propise, kažu upućeni u ove promene, one donose smanjenje troškova, uštede u novcu i olakšanje poslovanja, a onima koji nisu prijavljeni priliku da uz manje izdatke izađu iz “sive zone“, što će im svakako biti potrebno s obzirom da su najavljene pojačane inspekcijske kontrole izdavanja smeštaja.

Info centar Bajina Bašta

Uredbom Vlade Srbije o boravišnoj taksi, kao i Pravilnikom za oporezivanja na osnovu pružanja ugostiteljskih usluga utvrđene su uslovi i kriterijumi novih načina plaćanja. Izdavaoci smeštaja sada će svoje poreske obaveze plaćati kao pružaoci ugostiteljskih usluga, “na osnovu prihoda koje fizičko lice ostvari od pružanja ugostiteljskih usluga u ugostiteljskom objektu domaće radinosti i objektu seoskog turističkog domaćinstva (do 30 ležajeva), saglasno zakonima kojima se uređuju ugostiteljstvo i turizam“. Plaća se prema kategorizaciji turističkog mesta (četiri kategorije), pri čemu je koeficijent za utvrđivanje oporezivog prihoda najveći u turističkom mestu prve kategorije.

Što se tiče boravišne takse, vladina uredba propisuje plaćanje godišnjeg iznosa za fizičko lice koje pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti i seoskom turističkom domaćinstvu. Visina godišnjeg iznosa takse utvrđuje se tako što se broj individualnih ležajeva množi sa iznosom boravišne takse po ležaju na teritoriji gde se objekat nalazi: u turističkom mestu prve kategorije taj iznos je 3.300 dinara po ležaju, druge 2,600, treće 2.000, a četvrte 1.300 dinara. Organ jedinice lokalne samouprave za svako fizičko lice utvrđuje visinu godišnjeg iznosa boravišne takse, a plaćanje je kvartalno za tekuću godinu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena