ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХЕ: Добра производња у првом тромесечју

0 209

У прва три месеца ове године, хидроелектране у саставу ПД “Дринско – Лимске ХЕ”, оствариле су план производње са 151,94 %. На хидроелектрани “Бајина Башта“ није преливена ниједна кап воде, иако су дотоци на профилу у више наврата знатно прелазили инсталисани протицај, каже Радисав Матић.

HE-BAJINA-BASTA-PANORAMA

Електроенергетским билансом за ову годину планирано је да електране у саставу ПД “Дринско- Лимске ХЕ” произведу укупно 2.518.000.000 киловат сати електричне енергије. У прва три месеца оне су произвеле 1.256.568.882 киловат-сати електричне енергије, остваривши план производње са 151,94 %.

Овако добра производња остварена је захваљујући повољној хидрологији, доброј погонској спремности агрегата ПД „Дринско-Лимске ХЕ“ и уз максимално ангажовање свих запослених. ХЕ “Бајина Башта” за прва три месеца ове године, произвела је 555.741.120 киловат-сати електричне енергије, остваривши план производње са 140,34, док су “Лимске ХЕ” досадашњи план производње испуниле са 149,51 посто. РХЕ “Бајина Башта” произвела је 184.735.097 киловат-сати електричне енергије, уз остварење плана 205,26, и уз то, остварен је план пумпања са 396,77 посто. ХЕ “Зворник“ у посматраном периоду, произвела је 174.833.780 киловат-сати, тако да је план остварен са 152,03 процента. ХЕ “Увац” произвела је 30.691.540 киловат-сати, уз остварење плана од 122,77 посто, ХЕ “Бистрица”, која ради без прекида већ пуна три месеца, произвела је 167.768.040 киловат-сати уз проценат остварења од 148,48 процената баш као и ХЕ “Кокин Брод” која је произвела 31.192.656 киловат сати. ХЕ “Потпећ”, једина проточна ХЕ из састава “Лимских ХЕ”, произвела је 78.340.356 киловат-сати, остваривши план производње са 166,68 посто. ХЕ “Електроморава”на добром путу је да оствари своју историјски највећу производњу, јер од планираних 55.000.000 киловат сати за ову годину произвела је 33.266.293 киловат-сати уз остварење плана од 166,33 посто.

-Занимљив податак је да на хидроелектрани “Бајина Башта“ није преливена ниједна кап воде за претходна три месеца, иако су дотоци на профилу у више наврата знатно прелазили инсталисани протицај. Ово је постигнуто у доброј сарадњи са Дирекцијом ЕПС-а за трговину електричном енергијом и са узводном ХЕ “Вишеград“ . Поред тога, на руку нам је ишло и ангажовање чеоне акумулације ХЕ “Пива“, – каже Радисав Матић, помоћник директора ПД за производњу и одржавање.

Извор: ПД Дринско-Лимске ХЕ

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена