Расписан конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку нове механизације и пољопривредне опреме 

0 149

Општина Бајина Башта расписала је конкурс за доделу бесповратних средстава за набавку нове механизације и пољопривредне опреме.

Konkurs-opstina-poljoprivreda-slide

 Услови за добијање подстицајних средстава за набавку самоходне и прикључне пољопривредне механизације и пољопривредне опреме су:

  • Да је извршена регистрација, односно обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистар пољопривредних газдинстава у 2017. години.
  • Да је подносилац захтева – физичко лице, носилац регистрованог пољопривредног газдинства са пребивалиштем и производњом на територији општине Бајина Башта, да се набављена механизација и опрема налази и користи наменски  на газдинству подносиоца Захтева и не отуђи у периоду од три године од дана набавке.
  • Да је корисник измирио обавезе по основу локалних јавних прихода на дан издавања Уверења не старијег од три месеца од дана подношења захтева.
  • Да вредност набављене механизације и опреме не може бити мања од 30.000,00 динара.
  • Да за инвестицију за коју подноси захтев не сме користити подстицаје по неком другом основу ( субвенције, подстицаји, донације), осим подстицаја којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима, потписивањем одговарајуће Изјаве која је саставни део захтева.
  • Да се предметна инвестиција налази у Табели бр.1 која је саставни део овог Конкурса.

 Захтеви са документацијом се подносе на шалтеру писарнице Општинске управе општине Бајина Башта од дана објављивања Конкурса  до 20.11.2017. године.

 Цео текст јавног конкурса можете преузети ОВДЕ.

Дрина Инфо Портал

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена