Трећи пут расписан конкурс за начелника Општинске управе

0 469

Општинска управа општине Бајина Башта и након два конкурсна поступка није добила начелника. Ову функцију у статусу вршиоца дужности од 26. октобра 2020. године обавља Александра Ковачки правник запослен у Општинској управи. Александра Ковачки била је начелник Оштинске управе у периоду од 2004. до 2009. године.

Општинско веће

Оно са чиме се Општинска управа сад суочава јесте да је 16. април задњи дан када истиче шестомесечни период статуса вршиоца дужности начелника и не може се продужавати. Како истиче председница Конкурсне комисије Радина Рајаковић за избор начелника, Закон не препознаје продужавање овог статуса дуже од шест месеци.

Последњи конкурс према одлуци Општинског већа општине Бајина Башта од 15. јануара 2021. године објављен на интернет презентацији општине Бајина Башта, а обавештење о јавном конкурсу у дневном листу Данас 28. јануара 2021. године од стране Конкурсне комисије проглашен је неуспелим.

– У овом другом конкурсном поступку практично немамо кандидата. Кандидат који је био увршћен у спровођење конкурсног поступка Александра Ковачки у тој фази је повукла своју пријаву уз образложење да одустаје из личних и професионалних разлога. Други кандидат Бојан Јосиповић је имао непотпуну документацију и приложио је уверење о положеном стручном испиту у Републици Српској то јест Босни и Херцеговини. Тако да смо његову пријаву одбацили пре изборног поступка у складу са одредбама закона, јер то уверење не може да има снагу доказа да је положио државни стручни испит по прописима Републике Србије. – истакла је председница Конкурсне комисије Радина Рајаковић.

Избор начелника Општиске управе општине Бајина Башта овог пута се показао као веома тежак и неизвестан посао за Општинско веће и Конкурсну комисију. Разлози због којих су правници у нашој општини незаинтересовани и мали број њих конкурише за ову функцију у Општини нису познати. Ko зна можда овога пута буде по оној народној трећа срећа.

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена