Oбавештење о одобрењу за организовање музичког програма, концерата и јавних манифестација

0 836

Општинска управа Бајина Башта обавештава да је одредбама члана 8. Одлуке о мерама за заштиту  од буке („Службени лист општине Бајина Башта“, бр. 13/2012 и 8/2016) прописано музика у угоститељским објектима, који се налазе у стамбеним зградама и другим објектима може се изводити само при затвореним вратима и прозорима, уз уграђен систем за вентилацију, односно извори буке се могу употребљавати у времену и на начин прописан одлуком о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији општине Бајина Башта и под условом да не ремете мир грађана, ако објекти имају предпростор на уласку у објекат или одговарајућу звучну изолацију изведену према прописаним стадардима (СРПС У.Ј6.201).

Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, код којих је мерењем утврђено да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају имати уграђене уређаје којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом ( у даљем тексту-лимитатор).

Чланом 12. исте одлуке прописано је на јавним просторима могу се организовати музички програми, концерти и јавне манифестације тако да се музика која се емитује посредством електро-акустичних уређаја може користити искључиво на основу претходно прибављеног одобрења, које у форми решења издаје инспектор за заштиту животне средине.

Организатор јавних скупова и активности је дужан да у складу са овом Одлуком поднесе захтев инспектору за заштиту животне средине, а најкасније 10 дана пре дана предвиђеног за одржавање скупа или организовања активности.

Обрасци захтева могу се преузети на шалтеру писарнице Општинске управе општине Бајина Башта, где се, након попуњавања и предају.

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена