НОВИ ЗАКОН: Заовине ушле у НП Тара

0 895

Скупштина Србије усвојила је  Закон о националним парковима којим се јачају овлашћења и одговорност управљача националног парка, ближе одређује намена средстава из појединих извора финансирања и учвршћује систем убирања накнада за коришћење националног парка.

Законом се уређују циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите, управљање и одрживо коришћење националних паркова „Фрушка гора“, „Ђердап“, „Тара“, „Копаоник“ и „Шар планина“.

JEZERO ZAOVINE

Овим законом требало би да се постигне компетентније и успешније препознавање, идентификација, очување и одрживо коришћење природних ресурса, јачање друштвеног консензуса и ширење свести у вези јавног интереса, заштите природе и ефикасније обезбеђивање интереса носилаца еколошки одговорног, односно одрживог социо-економског развоја у националним парковима.

Границе НП Тара по новом закону
Границе НП Тара по новом закону

Закон прописује оснивање Стручног савета Националног парка, као стручног и консултативног тела, које прати и анализира програме и пројекте из области заштите природе и одрживог коришћења националног парка, као и Савета корисника Националног парка, ког чине представници локалних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка.

Важна информација је да су границе НП Тара проширене и да НП сада обухвата и предео Заовина. Подручје Националног парка „Тара” сад се простире у оквиру 10 катастарских општина: Јагоштица, Растиште, Заовине, Коњска река, Перућац, Бесеровина, Зауглине, Рача, Мала река и Солотуша, укупне површине 24.991,82 ha, од чега је 13.588,51 hа у државној својини, а у приватној и другим облицима својине 11.403,36 hа, од чега је I степеном обухваћено 13,35%, II степеном 34,07% и III степеном 52,58% укупне површине.

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена