„Инклузија је радити са, а не радити за“

0 1.099

Aktiv defektologaНеформална  група  “Актив дефектолога“ реализује активности у оквиру пројектa „Подршка грађанском активизму у заједници“ који финансира Влада Уједињеног Краљевства, а који спроводе British Council и Траг фондација.

У оквиру пројекта темом „Значај дневних услуга у заједници“ бавили су се стручњаци различитих профила и представници институција од јавног значаја  узимањем учешћа на скупу, означеном као округли сто, у организацији поменуте неформалне групе. Циљ скупа био је  успостављање отвореног дијалога на локалном нивоу о значају дневних услуга у заједници у процесу деинституционализације.

Акценат излагања  био је на услузи дневног боравка за децу, омладину и одрасле особе са инвалидитетом и сметњама у развоју. Сврха ове услуге је да омогући особама са инвалидитетом да остану у породици и да своје потребе задовоље у средини у којој живе, у свом природном окружењу. Услугом се обезбеђују структуиране активности, усмерене на развој практичних вештина за свакодневни живот које у највећој мери омогућавају самосталност, развој и одржавање социјалних, когнитивних и физичких функција. Услуга је доступна корисницима најмање осам сати дневно, а пружалац услуге усклађује радно време са потребама корисника и сопственим могућностима.

Sequence 2000

Локална самоуправа је одговорна за обезбеђивање услуге у локалној заједници, што подразумева да одређену услугу социјалне заштите наручује и финансира.

Да би дошло до успостављања услуге важно је да су у локалној заједници обављене одређене припремне радње као што је анализа потреба и дефинисање приоритета у области социјалне заштите који би требало да чине саджај стратешког документа или акционог плана.

Локална самоуправа доноси одлуку о томе која услуга и за коју циљну групу корисника треба да се успостави у локалној заједници. Након тога се одвајају одређена буџетска средства и расписује конкурс за организације, које би ту услугу могле да пружају.

Удружење деце са сметњама у развоју има лиценцу за пружање услуге лични пратилац детета, али ова услуга на локалном нивоу није развијена. Учесници скупа сложили су се у томе да је неопходно развијати нове услуге и приоритет у томе дали услузи Предах и услузи Лични пратилац детета.

Sequence 2016

Излагања учесника овог скупа била су утемељена на истицању потребе сваког појединца да борави у свом природном окружењу. Освртом на расположиве услуге социјалне заштите и обухваћеност корисника наше општине, потребом за успостављањем нових и одржавањем постојећих услуга као и истицањем доприноса мултисекторске сарадње свих институција које се брину о деци стављен је  акценат на позитивне промене у нивоу политике и праксе у остваривању права на социјалну инклузију особа са сметњама у развоју. Унапређење друштвене солидарности и прихватање особа са сметњама у интелектуалном развоју и аутизмом почива на успостављању и одржавању услуга социјалне заштите  у заједници у којој живимо. С тога, треба још једном напоменути да социјалне услуге својим постојањем доприносе не само побољшању квалитета живота особа са сметњама у развоју и њихових породица већ омогућавају усвајање позитивних друштвених вредности свих чланова друштва. Недостатак услуга социјалне заштите и сарадње различитих сектора задужених за њихову одрживост предстваљају велику баријеру у спровођењу социјалне инклузије и деинституционализације. Захваљујући услугама које подржавају спречавање одласка и смештај корисника у институције доприноси се очувању породице као основне друштвене заједнице.

SR RGB - za web

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена