БАЈИНА БАШТА: Оглашена продаја „задружних ливада“

0 559

Општина Бајина Башта огласила је јавно надметање ради отуђења непокретности у јавној својини. Предмет отуђења је парцела број 1591/3 КО Бајина Башта, површине 1.71.64 ха , као јавна својина општине Бајина Башта. Реч је о такзваним „задружним ливадама“ поред Основне школе „Свети Сава“, у градском језгру Бајине Баште. Почетна купопродајна цена за ову површину износи  51. 492 евра.

Предметне непокретности отуђују се из јавне својине општине Бајина Башта ради изградње објеката за спорт и рекреацију и то: базена за купање затвореног типа и отвореног базена за купање. Рок за привођење намени  купљене парцеле биће одређен уговором који ће се закључити између општине Бајина Башта и купца, а исти не може бити дужи од рока прописаног законом.

Задружне њиве

Разгледање непокретности може се извршити сваког радног дана од 10 часова до 14 часова до дана одржавања јавног надметања уз обавезну претходну најаву позивом на телефон 064/87-33-850. Сваког радног дана може се извршити увид у документацију (акти о власништву) у времену од 07 часова до 15 часова у канцеларији број 15, у просторијама Општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр.28.

Право учешћа на јавном надметању имају сва физичка и правна лица која су поднела благовремене и потпуне пријаве.  Рок за подношење пријаве са документацијом је 23. август (петак) 2019. Јавно надметање ће се одржати дана 26. августа  2019.године са почетком у 10 часова у згради Општине Бајина Башта ул. Душана Вишића број 28 у сали за седнице Скупштине општине Бајина Башта.

Цео текст огласа о јавном надметању можете погледати овде.

Дрина Инфо

 

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена