БАЈИНА БАШТА: Одржана друга BEWARE обука за представнике општина

0 463

У периоду 06-07.11.2015, одржана је друга обука представника локалних самоуправа у оквиру BEWARE пројекта. Домаћин обуке била је општина Бајина Башта, која је уступила своју свечану салу, обезбеђујући на тај начин простор за извођење кабинетског дела обуке. Обуку су извршили Проф. Др Биљана Аболмасов, Урош Ђурић и Доц. Др Милош Марјановић, а учествовали су представници општина Косјерић, Љубовија, Мали Зворник, Лозница, Крупањ и домаћина Бајине Баште.

11036753_1546149148939163_4379208102879163345_n

Првог дана је најпре протоколарно уручена донирана опрема (рачунар, таблет и навигациони уређај) од стране представника УН Програма за Развој у Србији, да би потом уследио кабинетски део обуке на којем су представљене теоретске основе и показне вежбе неопходне за реализацију циљева BEWARE пројекта од стране представника локалних самоуправа у будућности.  Сутрадан је изведен теренски део обуке, који је обухватао одлазак на конкретну локацију евидентирану раније од стране BEWARE тимова. У питању је било клизиште у месту Црвица, недалеко од Бајине Баште на којем су се учесници оспособили да технички изведу евидентирање на практичном симулираном примеру, инструктивном за њихову будућу праксу. Сви учесници су са задовољавајућим успехом прошли обуку.

12246906_1546149165605828_7120792623078444949_n

Основни циљ прoјекта BEWARE (Усклађивање података о клизиштима и обука општина за њихово праћење) је темељни допринос методологији прикупљања, обраде и развоја базе података о клизиштима кроз хармонизацију и стандардизацију података уз евидентирање клизишта у 27 циљних општина, након чега следи израда карте хазарда и ризика. Пројектом се такође јачају и државни органи, пре свега Министарство рударства и енергетике и Геолошки завод, за редовно праћење клизишта у складу са добром праксом и ЕУ директивама. Програм Уједињених нација за развој (УНДП) спроводи пројекат ,,Унапређена виталност и спремност за одговор на ванредне ситуације“ финансиран од стране Владе Јапана. Једна од компоненти овог пројекта односи се на помоћ Републици Србији у хармонизацији података о клизиштима, доприносу изради и допуни базе података-кастастра клизишта у земљи, као и , изради дигиталне карте хазарда и ризика. Циљеви ове компоненте пројекта Унапређења виталности и спремности за одговор на ванредне ситуације, су истовремено и BEWARE циљеви. Будући да је питање клизишта комплексан феномен, са подељеном надлежношћу органа државне управе и јавних установа односно предузећа у Републици Србији, постоји потреба да се подаци који се о клизиштима прикупљају, обрађују и систематизују унифицирају (хармонизују), да се ускладе са захтевима Европске Уније, као и да се учине отвореним и машински претраживим.

Ојачани, кадровски и материјално–технички капацитети 27 општина ће моћи редовно да прате и региструју клизишта на својим територијама, и дају допринос допуни националне базе података о клизиштима.

Извор: Beware Project

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена