Реализован тренинг „Процена потреба и израда индивидуалног плана услуга за децу и младе са сметњама у развоју“ у Бајиној Башти

0 543

У оквиру пројекта „Ја имам сан“  у Бајиној Башти, 30. октобра 2016. одржан је трећи модул тренинга за будуће стручне сараднике дневног боравка Дрим центра намењеног деци и младима са сметњама у развоју.

1
Обука на тему Процене потреба и израда индивидуалног плана услуга за децу и младе са сметњама у развоју, у организацији специјалних едукатора Друштва за церебралну и дечију парализу из Ивањице, обухватила је примену модерних приступа са фокусом на подржавању и развијању капацитета особа са сметњама у развоју, у циљу пружања квалитетних социјалних услуга грађанима и обезбеђивања активније позиције особа са интелектуалним потешкоћама, а пре свега деце са којима се минимално спроводи или не спроводи едукација и рехабилитациони рад услед тога што нису обухваћена системом образовања нити било којим обликом третмана.

Након првог корака који се односио на систематску регистрацију ове деце, током овог модула обука спроведен је процес прилагођавања услуга дневног боравка деци са сметњама у развоју кадровски, програмски и просторно, кроз образовање наставника и припрему за примену одговарајућих метода у раду. Едукација је обухватила презентацију вештина за процену, планирање и организацију рада у дневном боравку, активности које укључују и саму породицу, као и нивое у раду са корисницима који представљају оквир за индивидуализацију приступа. Значајна пажња посвећена је стручном раду на тему пријема, процена потреба и способности корисника, планирања индивидуалног плана услуга са реализацијом активности и услуга идентификованих у индивидуалном плану, припреме и адаптације корисника у познатом и неформалном окружењу и евалуације индивидуалних планова. Оцена компетенција полазника по завршетку тренинга извршена је на основу израде индивудуалних програма рада за децу са посебним потребама, односно децу са поремећајем из аутистичног спектра и децу са поремећајем понашања.

Обука Процена потреба и израда ИПУ представља битну фазу пројекта „Ја имам сан“, чији основни циљ је подршка социјалној инклузији рањивих група на територији општине Бајина Башта. Из финансијску подршку Европске уније, пројекат реализује Општина Бајина Башта у сарадњи са Центром за социјални рад и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља из Бајине Баште.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области социјалне и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Дрина Инфо

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена