Претражите ознаке

Подршка грађанском активизму у заједници који је финансирала Влада Уједињеног Краљевства

Трагом једнаких могућности

У оквиру пројекта Трагом једнаких могућности неформална група Актив дефектолога реализовала је активности које су за циљ имале јачање друштвене солидарности и прихватање особа са сметњама у интелектуалном развоју и аутизмом кроз кампању…