Претражите ознаке

пројекти

Србији 2,6 милиона долара за пројекте дуж Дрине

Борд извршних директора Светске банке одобрио је Србији, Црној Гори и Босни и Херцеговини бесповратна средства у износу од 8,73 милиона долара за пројекте који се односе на решавање проблема изазваних климатским променама дуж реке Дрине, од…

Дурaкoвић у Бeoгрaду прeдстaвљa три прojeктa кoje ћe финaнсирaти Влaдa Србиje

Нaчeлник Oпштинe Срeбрeницa Ћaмил Дурaкoвић у чeтвртaк ћe у Бeoгрaду прeдстaвницимa Влaдe Србиje прeдстaвити три инфрaструктурнa прojeктa кoje ћe Србиja финaнсирaти у нaрeднoм пeриoду, jaвљa klix.ba. Рaди сe o прojeктимa кoje je припрeмилa…

Реконструкција моста Бајина Башта – Скелани

Иван Марковић, службеник општине Бајина Башта није долазио на посао због плате, већ да би радио за свој град коме је донео чак пет важних пројеката. Последњу иницијативу за реконструкцију старог моста подржала је и Влада Србије, а…