Једнаки смо у томе што смо различити – подржи разлитост, подржи себе!

0 389

Aktiv defektologaРеализацијом активности  пројекта „Трагом једнаких могућности“  Актив дефектолога заједно са корисницима Дневног боравка Сан угостио је представнике бројних установа од јавног значаја који су са ових активности понели пријатне утиске и истакли да су изградили бољу и квалитетнију слику о животу особа са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Уједно такав став, носи са собом поруку да је од непроцењивог значаја за њихову партиципацију и учешће у друштвеном животу заједнице  неопходно постојање услуга социјалне заштите. Такозвани модел у заједници утемељене рехабилитације, насупрот институционалном смештају, отвара врата особама са сметњама у развоју  заједнице у којој живе и води је кроз њу бринући о њиховим правима, партиципацији и интеграцији.

Једна од Дневних услуга социјалне заштите је и услуга Лични пратилац детета. Ова услуга намењена је деци са сметњама у развоју која су укључена у васпитно образовни процес, односно похађају предшколску установу или школу. Активности услуге лични пратилац  детета зависе од индивидуалног плана конструисаног према процени потреба детета и крећу се у оквирима пружања подршке кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и посредовања у комуникацији са вршњацима. Имајући у виду такво дефинисање услуге деца са сметњама у развоју су примарни односно директни њени корисници, док су породице деце са сметњама у развоју, наставно особље и вршњаци индиректни корисници услуге лични пратилац детета.  Обзиром да се брину о безбедности  деце, чине доступним образовни систем и подстичу њихову самосталност у обављању свакодневних животних вештина, лични пратиоци су важна карика у тиму стручних лица који подстичу развој деце са сметњама у развоју.  За реализацију  ове услуге неопходна је међусекторска сарадња  више институција, примарно Центра за социјални рад који ће препознати  и проценити потребу  корисника, Интерресорне комисије која ће  размотрити потребе и предложити  подршку личног пратиоца, затим  удружења које  ће на раполагању имати лиценциране личне пратиоце  и на крају  подршку локалне самоуправе која ће  поменуту услугу финансирати.

Неформална група Актив дефектолога реализује свој пројекат у оквиру пројекта „Подршка грађанском активизму у заједници“, који је финансиран од стране Владе Велике Британије, а који спроводи British Council и Траг фондација.  Транспарентношћу свих активности и истицањем  ефеката  заједничког учешћа  у реализованим активностима  смањена је дистанца  наших суграђана  и особа са сметњама у развоју, поједини грађани  надахнути оним што су доживели  покренули су иницијативу  да у своје име или пак  у својству представника одређене установе  дају допринос  побољшању квалитета живота  тако што ће унапредити фунционалне стандарде  простора у коме корисници Дневног боравка Сан бораве и  оно што је још важније показали су ентузијазам и вољу за будућу  међусобну сарадњу и повезивање. Истим пројектом скренута је пажња на важност постојања услуга социјалне заштите за наше кориснике.

Овај пројекат финансирала је Влада Уједињеног Краљевства, изречени ставови не морају нужно одражавати званичну политику Владе Уједињеног Краљевства.

SR RGB - za web

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена