ДРИНСКА РЕГАТА® – DRINA REGATTA ®

0 810

Дринска регата® је најстарија манифестација туристичко – рекреативног карактера на реци Дрини коју преко две деценије у спомен на древну традицију дринских сплавара организују С.Т.Ц.  „Бајина Башта“ и Општина Бајина Башта.  Дринска регата® је централна туристичко – рекреативна манифестација која има циљ да представи туристичку понуду овог краја. Регата је најпосећенији догађај у Западној Србији и централна летња манифестација на води у региону.  Сваке године овај хепенинг на реци Дрини, различитим садржајима, привуче десетине хиљада посетилаца из земље и иностранства.

Дринска регата је већ годинама омиљена летња домаћа дестинација бројних јавних личности, које сплаваре Дрином на  „ВИП сплаву“. Поред  „ВИП сплава“ на регати плови и још неколико дрвених сплавова, израђених по оригиналном узору на старе дринске сплаваре, који су пловили на деблима посеченим у шумовитој Тари. Више чамаца са трубачима традиционално прати неколико километара дугачку поворку Регате и даје јој ритам. Поред бројних других дешавања и активности саставни део манифестације је и велики музички фестивал Мост Фест на коме сваке године наступају најпопуларнији извођачи из целог региона. Досад су на фестивалу наступали Атомско Склониште, Црвена Јабука, Владо Георгиев, Тони Цетински, Рибља Чорба, ЈУ Група, Плави Оркестар, Забрањено Пушење и многи други. Поред Мост Феста на Дринској регати постоји и други музички програм који се у првим данима манифестације организује у спортском центру у Бајиној Башти и који сваке године окупља велики број посетилаца.

—————————————————————————————————————————————————

Drinska regata® is the oldest manifestation with touristic – recreational character on the Drina River, which, for more than two decades organize S.T.C. „Bajina Basta“ and the Municipality of Bajina Basta to commemorate the old tradition of the Drina rafters. Drinska regata®  is the central tourist – recreational event that aims to present the touristic offer of this region. This manifestation is the most visited event in Western Serbia and it present central summer event on the water in the region. Every year this event on the Drina river, with various contents, attracting thousands of visitors from country and abroad.

Drina Regatta has been a favorite summer destination for many public figures who are rafting on the river on the „VIP raft.“ Besides  “ VIP raft “ on the regatta are also sailing a few wooden rafts made like the original model of the old Drina rafters, who sailed on the trunks of felled tree from Tara mountain. Couple of boats with trumpeters traditionally follows several kilometers long line of Regatta rafters and gives rhythm to it. In addition to numerous other events and activities as an integral part of the event is a big music festival “Most Fest”, where every year the most popular musician artists performs from all around the region. So far, the music festival main stars was: Atomsko Sklonište, Crvena Jabuka, Vlado Georgiev, Toni Cetinski, Riblja Čorba, JU Grupa, Plavi orkestar, Zabranjeno pušenje  and many others. Beside music festival “Most fest”  on the Drina Regatta event there are other musical programs in the first days of the event, organized by the Sport turstic center of Bajina Bašta, which gathers a large number of visitors.

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена