„ Дневни боравак Сан ~ брига о осетљивој и рањивој полулацији“

0 322

   Aktiv defektologaУ Бајиној Башти, под окриљем Удружења деце са сметњама у развоју и њихових родитељa пружа се услуга социјалне заштите-дневни боравак намењена најрањивијем делу наше популације.

На највишем нивоу квалитета и стандарда дневни боравак „Сан“ отворен је за децу, младе и одрасле особе са сметњама у развоју. Сврха ове услуге социјалне заштите је допринос развијању и одржавању интелектуалних, социјалних, животних вештина и способности како би се корисници у што већој мери оспособили за самосталан живот. У организованом и подстицајном окружењу уз неопходну подршку деца, млади и одрасли са инвалидитетом  задовољавају развојне потребе, стичу и развијају животне вештине, личну и друштвену одговорност.

    Неформална група Актив дефектолога, међу којима су и запослени у поменутој установи, препознала је визију пројекта „Подршка грађанском активизму у заједници“ који финансира Влада Уједињеног Краљевства, а спроводе British Council и Траг фондација. Изналажењем подстицаја и коришћењем свих расположивих капацитета пројектних активности премештен је фокус посматрања постојања дневног боравка као услуге социјалне заштите у функцији дневног збрињавања у заједници на инклузивност и могућност партиципације свих корнисника у друштвену средину из које долазе. Функционалним приступом разматрању потреба особа са сметњама у развоју и њихових породица, дневни боравак пружа услуге не само у виду стручних дефектолошко-логопедских третмана у функцији подстицања развоја личности, већ брине о породици као основној ћелији друштва чинећи је на окупу, оснажује исту у погледу остваривања права из домена образовања, здравствене и социјалне заштите.  Промоцијом примера добре праксе, отвореношћу за посете, боравком изван породичног окружења и просторија дневног боравка, корисници су постали видљиви и пристуни на јавним местима као и остале јединке наше друштвене средине, било да се ради о школи, предшколској установи, библиотеци, маркету или ресторану.

Актив дефектолога кроз овај пројекат обезбеђује систематски приступ инвалидитету, потребама и правима особа са сметњама у развоју. Неизоставно истичући потребу мултисекторске сарадње и размене искустава, знања, информација и подршке убраја нашу локалну самоуправу у ред социјално одговорних заједница. Концепт  „ Трагом једнаких могућности“ у потпуности осликава идеје и усклађеност планираних садржаја и активности које се реализују у Дневном боравку „Сан“.

Овај пројекат је финансирала Влада Уједињеног Краљевства, изречени ставови не морају нужно одражавати званичну политику Владе Уједињеног Краљевства.

SR RGB - za web

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена