ТУРИЗАМ: Како до ваучера за одмор у Србији

0 718

Министарство трговине, туризма и телекомуникација објавило је обавештење о начину за подношење пријава за ваучере за одмор у Србији као и информације о томе ко може бити корисник ваучера и како остварити право на исте.

???????????????????????????????

Подстицање развоја домаћег туризма спроводи се кроз доделу ваучера за субвенционисано коришћења за услуге смештаја у угоститељским објектима изван града, општине, односно места пребивалишта корисника ваучера и у трајању од најмање пет ноћења.

Вредност ваучера износи 5.000 динара и наведени износ представља максимални износ средстава, која корисник може једном у току календарске године користити при субвенционисаном коришћењу услуга смештаја у угоститељским објектима, без обзира колика је вредност извршене услуге смештаја. Ваучер се може користити на територији Републике Србије, изузимајући територију града Београда, Новог Сада, Ниша и Крагујевца.

Ваучером се не могу плаћати исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса  и слично а ваучер се може користити закључно са 20.11.2017. године.

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП ,,Пошта Србије” поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана односно период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не може да буде краћи од 30 дана.

Корисници ваучера могу бити: корисници права на пензију, незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде), корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита, корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање, радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно, ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно, корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу и носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју .

Листа угоститеља који учествују у реализацији шеме доделе ваучера објављена на интернет презентацији Министарства трговине, туризма и телекомуникација 30.12.2016. године и биће седмично ажурирана новопристиглим пријавама.

Попуњена пријава, са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.  Уз Пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно прилаже фотокопију личне карте или пасоша, као и потврду угоститеља  да је извршена резервација смештаја на његово име.

Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као емаил или скениран документ, који је потписан и оверен од стране угоститеља. Потврда треба да садржи период резервације и име и презиме лица на кога гласи.

Уз пријаву се обавезно подносе и следећи докази:

  • Корисници права на пензију подносе фотокопију или оригинал пензионог чека, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка са територије Републике Србије, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
  • Радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно подносе и оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац.

Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство туризма, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем препоручене пошиљке.

Детаљније информације о начину за коришћење ваучера можете погледати овде или добити на бројеве телефона 011/3122853 и 011/3122867.

Дрина Инфо

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена