Истраживање ставова о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском саобраћају

0 688

Ставовима становништва о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском саобраћају се у земљама Европске уније даје велики значај, када је у питању анализа тренутног стања безбедности саобраћаја и планирaње будућих мера и активности за унапређење стања безбедности саобраћаја. Досадашња истраживања на овом пољу су показала да већина учесника у саобраћају зна да је одређено понашање у саобраћају небезбедно или законски недозвољено, али има погрешан став о томе. Чести су случајеви да учесници у саобраћају сматрају да неће довести у опасност себе и друге учеснике ако се понашају небезбедно у саобраћају или не поштују позитивне законске одредбе и сл. Због тога је важно истражити ставове становништва и уочити које су области најургентније, како би се могло превентивно деловати и  на адекватан начин радити на унапређењу безбедности саобраћаја.

Агенција за безбедност саобраћаја насловна

Агенција за безбедност саобраћаја Републике Србије, уз подршку савета и комисија за безбедност саобраћаја у локалним самоуправама, реализује национално истраживање ставова о безбедности саобраћаја и ризицима у друмском саобраћају. Како би се добили што поузданији подаци потребно је да се испита што већи узорак становништва и да се обухвати становништво сваке локалне самопураве на територији Републике Србије. Стога Вас молимо да пружите подршку и узмете активно учешће у овом истраживању, тако што ћете попунити online упитник.                  

Онлајн Упитник је анониман и доступан путем следећег линка:

https://goo.gl/forms/ok65SAAI1mWDrnUp1

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена