Измена статута општине Бајина Башта

0 314

Сходно Одлуци Скупштине општине Бајина Башта 01 Број:06-23/014 од 30. јуна 2014. године о приступању промени Статута општине Бајина Башта (*Сл.лист општине Бајина Башта* бр. 6/08 и 7/011), Општинско веће општине Бајина Башта именовало је радну групу за израду нацрта Измена и допуна Статута општине Бајина Башта. Образложена Одлука о приступању промени Статута општине Бајина Башта, као и пречишћени текст Статута општине Бајина Башта, објављени су на сајту општине Бајина Башта а сви заинтересовани их могу и непосредно преузети код секретара Скупштине.

Позивају се грађани, институције, месне заједнице, удружења грађана и сви други заинтерсовани да своје примедбе, предлоге, сугестије и мишљења у вези промене Статута општине Бајина Башта доставе радној групи Општинског већа општине Бајина Башта у писаној форми поштом, непосредном предајом на писарници Општинске управе општине Бајина Башта или на e-mail адресу општине Бајина Башта sobb@open.telekom.rs , најкасније до 22. децембра 2014. године.

Образложену Одлуку и пречишћени текст Статута преузмите у компресованом облику овде..

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена