Završna konferencija projekta „Otpad nije za bacanje“

0 453

U četvrtak 15. jula na malom brodu „Grizli“ na jezeru Perućac je održana završna konferencija projekta „Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u urbanim i ruralnim sredinama opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pjesak“ vrednog 735.574,56 evra koji finansira Evropska unija kroz IPA Program prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020. Na završnoj konferenciji kojoj su prisustvovali pored predstavnika tri komunalna preduzeća iz Opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pjesak i predstavnici medija, lokalnih samouprava, projektnog tima, turističke organizacije i drugih zainteresovanih strana predstavljeni su rezultati projekta i ostvarene aktivnosti. Izabrana lokacija za završnu konferenciju je simbolična za ovaj projekat, jer predstavlja spoj Opština Višegrad i Bajina Bašta, a ujedno i jedan od najvećih nerešenih problema u upravljanju otpadom jer se na slivu reke Drine nalaze deponije 17 opština i gradova koji uglavnom dolazi do jezera Perućac.

Foto: Drina Info

Cilj projekta je unapređenje sistema upravljanja i odlaganja čvrstog otpada sa planinskih i brdskih delova opštine Bajina Bašta i partnerskih opština.

Kroz predhodne projekte optšina Bajina Bašta je uvela sistem selekcije otpada, zatvorila gradsku deponiju „Okučje“ i počela sa odlaganjem otpada na sanitarnu Regionalnu deponiju „Duboko“ u Užicu. Kroz ovaj projekat je nabavljena oprema za prikupljanje i odvoženje suvog otpada i doneta su sva neophodna akta za ove aktivnosti.

Foto: Drina Info

Kroz ovaj projekat EU uspeli smo da se dodatno materijalno opremimo i da krenemo sa selektovanjem i odvoženjem smeća iz seoskih sredina u kojima do sada nismo radili ovaj posao. Nabavili smo 2 kamiona smećara, 2 traktora i 20 kontejnera od 5 kubika koji će moći kroz duži vremenski period u svim mesnim zajednicama da se koriste i 100 malih kontejnera od 1.1m2. Ušteda u vremenskom trajanju i smanjenju broja odvoženja kontejnera iz udaljenih područja će smanjiti troškove i povećati efiksnost rada JKP „12 Septembar“. Otpad u seoskim sredinama je čist i kvalitetan (nema mokrog otpada) a ovaj projekat će podići svest svih građana iz područja u kome do sada nije bilo organizovane komunalne delatnosti ili je vršeno odlaganje u malim kontejnerima koji su često bili veoma brzo punjeni i predstavljali su velike troškove za naš rad. Ovo će posebno biti značajno za područja u kojima veliki broj gostiju i turista boravi, pa se i količina otpada uvećava naglo u sezonskim karakteristikama (poput Kaluđerskih Bara, Mitrovca i Zaovina). Opština Bajina Bašta je danas rekorder u Srbiji po procentu selektovanog otpada i želimo da ovaj procenat unapredimo kao i da damo primer i nastavimo sa dodatnim unapređenje upravljanja otpadom. Takođe, kroz projekat projektujemo kompostanu za biorazgradivi otpad i pokrećemo proces prikupljanja životinjskog otpada. Dobili smo jednu hladnjaču i jednu sečku (šreder) za drvnu masu koju ćemo odlagati na posebne lokacije. – navode iz JKP „12.septembar“ iz Bajine Bašte.

Foto: Drina Info

Naše preduzeće je prenelo dosadašnja iskustva partnerima iz Višegrada i Han Pjeska u uvođenju selekcije otpada i njihovom daljem kretanju. Poseban značaj će za naše sugrađene biti i početak prikupljanja i selekcije otpada iz jezera Perućac koje će naše kolege iz Višegrada ubuduće redovno i organizovano prikupljati i selektovati. Ovo će biti sve vidljivije u narednim godinama na našem kupalištu kod hidrocentrale kao i na toku Drine od Višegrada do Perućca. – dodaju iz bajinobaštankog komunalnog preduzeća.

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena