U sredu sednica Skupštine opštine Bajina Bašta

0 371

U sredu, 14. jula 2021. održaće se šesta sednica Skupštine opštine Bajina Bašta, a pred odbornicima će se naći 15 tački dnevnog reda.

Najvažnija tačka je razmatranje predloga odluke o prvom rebalansu budžeta opštine Bajina Bašta za 2021. godinu. Odbornici će razmatrati i kadrovski plan za Opštinsku upravu i Opštinsko pravobranilaštvo opštine Bajina Bašta.

Na ovoj sednici odbornici će razmatrati predlog odluke o izgledu grba i zastave opštine Bajina Bašta, kao i izmene i dopune odluke o upotrebi naziva i simbola – grba i zastave opštine Bajina Bašta. Podsećamo da opština Bajina Bašta nema grb u skladu sa heraldičkim principima i kao svoje obeležje koristi amblem. Odbornici će se ovom prilikom izjašnjavati o predlogu grba koji je za Opštinu Bajina Bašta izradilo Srpsko heraldičko društvo, a na osnovu pravila srpske teritorijalne heraldike.

Etalon (izvornik) predloga grba opštine Bajina Bašta Izvor: Predlog odluke o izgledu grba i zastave opštine Bajina Bašta

U predlogu odluke nalazi se i komentar grba i njegovog značenja koji je dostavljen od Srpskog heraldičkog društva.

Grifon, kao heraldički motiv koji (između ostalog) simbolizuje umnožavanje knjiga i čuvanje znanja aludira na ulogu manastira Rača kao prepisivačkog centra. Grifon, kao heraldički motiv koji simbolizuje i čuvanje blaga, ovde takođe aludira i na ulogu manastira Rača u očuvanju Miroslavljevog Jevanđelja. Srebrna boja grifona i crvena boja polja po uzoru kombinacije boja nacionalnog grba, aludiraju na nacionalnu važnost manastira Rača za očuvanje srpske rukopisne tradicije i pismenosti u ranom modernom dobu srpske istorije, kao i ulogu manastira Rača u čuvanju Miroslavljevog Jevanđelja.

Srebrne munje aludiraju na hidrolelktarnu „Bajina Bašta“ (jedna munja aludira na protočnu,a druga na revirzibilnu hidroelektranu). Srebrna boja munja aludira na vodeno poreklo energije. Kombinacija srebrnih munja na crvenom polju aludira na nacoinalni značaj hidroelektrane „Bajina Bašta“ po pitanju količine proizvedene energije, kao i činjenicu da se radi o najvećoj hidroelektrani na reci Drini.

Srebrna talasasta greda aludira na reku Drinu.

Vuk i orao aludiraju na dve životinjske vrste po kojima se ističe fauna opštine Bajina Bašta, ali i na očuvanost prirodne sredine opštine.

Na dnevnom redu skupštine nalazi se i odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za uređenje priobalja hidroakumaluacije Zaovine, predlog Odluke o zaključenju aneksa o zakupu ribnjaka Perućac kao i predlog Odluke ododeli nagrada i drugih javnih priznanja opštine Bajina Bašta.

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena