„Tragom jednakih mogućnosti“

0 253

 Aktiv defektologaNeformalna grupa „Aktiv defektologa“ je započela realizaciju aktivnosti u okviru projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“, koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija.

Potpisivanju ugovora koje se održalo 25.01.2020.godine, prethodila je dvomesečna priprema za samo osmišljavanje i protokol odvijanja svih programskih aktvnosti koje će projektom biti realizovane i u službi ostvarivanja cilja ovog projekta. Projekatni plan „Tragom jednakih mogućnosti“ nastao  je objedinjavanjem ideja i pokušaja rešavanja problema sa kojima se suočavaju osobe sa smetnjama u razvoju kada je u pitanju njihova socijalna inkluzija i participacija u lokalnoj zajednici. Cilj projekta predstavlja jačanje društvene solidarnosti i prihvatanje osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju i autizmom kroz kampanju građanskog aktivizma. Kroz planirane aktivnosti koje će se realizovati tokom predstojeća četiri meseca, koliko traje sam projekat, volonteri i ostali građani imaće priliku da se bliže upoznaju sa realnim potrebama, ali i sposobnostima i mogućnostima odraslih i dece sa smetnjama u razvoju i autizmom. Programski sadržaji projekta sadrže nekoliko različitih celina kojim bi se uticalo na postizanje željenih rezultata.  Delovanjem na ciljne grupe koje u prvom redu čine građani volonteri, predstavnici lokalne samouprave, direktori institucija od javnog značaja i drugi podstiče se ulazak u samu srž problema i onoga što osobe sa smetnjama u razvoju zapravo neprestano čini izolovanim iz one zajednice u kojoj žive.

DSC_3396

Transparentnošću i vidljivošću svih događaja koji će se projektom realizovati produbiće se svest građana o odgovornosti svih nas kada je u pitanju prihvatanje i inkluzija u prvom redu dece, a zatim i odraslih osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju i autizmom. Realizaciji projekta doprineće saradnja sa Kancelarijom za mlade, Bibliotekom, Planinarskim klubom, Odredom izviđača kao i podrška lokalnih medija i sredstva digitalne kampanje. Podsticanjem učešća i prisustvovanju aktivnostima poput Dana otvorene sredine, Dan otvorenih vrata, pešačkim turama i posetama o kojima će građani biti blagovremeno obavešteni  i pozvani na učešće smanjiće se distanca između ciljnih grupa, a isticanjem značaja i efekata ovakvih događaja vlasti će postati delotvornije u pružanju podrške osobama sa smetnjama u intelektualnom razvoju i autizmom i njihovim porodicama. Glavna poruka projekta „Tragom jednakih mogućnosti“ može se ogledati u tome da potrebe svih nas liče jedne na druge, da su iste, ali da je nekima potrebna veća podrška u načinu zadovoljenja i ostvarivanja istih.

DSC_3397

Ovaj projekat je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu polotiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

SR RGB - za web

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena