Pretražite oznake

Nacionalni park Tara

Boginja Tara zaštitnica šuma

Naši preci nisu mogli da zamisle svoj život bez biljaka koje nas okružuju. Možemo beskrajno govoriti o ulozi drveća i bilja u životu starih Slovena, ali treba istaći obožavanje njihove zaštitnice koja je znala za sve tajne zelene prirode boginje…