SO BAJINA BAŠTA: Izveštaji o radu i nove inicijative

0 865

Na 5. sednici Skupštine opštine Bajina Bašta koja je održana u petak, 25. juna, odbornici su razmatrali 18. tački dnevnog reda. Usvojen je Lokalni akcioni plan zapošljavanja, izveštaji o radu javnih preduzeća i ustanova i izabrani novi članovi u upravne i nadzorne odbore ustanova pošto je prethodnima istekao četvorogodišnji mandat. Takođe su škole u opštini Bajina Bašta dobile nove članove školskih odbora.

Obrazloženje programa razvoja turizma

Direktor JKP „Duboko“ iz Užica obrazložio je više odluka koje su vezane za njihov rad kao i izveštaj o radu ovog javnog preduzeća. Ovom prilikom odbornici radikala Ivan Marković i Siniša Spasojević predali su pisanu inicijativu u pravcu izmeštanja postojeće transfer stanice za odvoz smeća iz kruga JKP „12. septembar“ i centra grada i tražili da se kroz izmenu planova nađe adekvatna lokacija koja bi bila izgrađena u skladu sa najvišim ekološkim standardima. Inicijativu je detaljno obrazložio Ivan Marković koji je pored toga objasnio i drugu pisanu inicijativu koju su podneli, a kojom se traži da se JKP „12. septembar“ iz Bajine Bašte poveri naplaćivanje smeća i na užičkoj teritoriji Kaluđerskih bara jer ovo preduzeće to već radi ali finasijski teret toga sad pada na budžet Bajine Bašte.

Ivan Marković

Posle obrazloženja direktora Turističke organizacije regije Zapadna Srbija, Miroslava Rađena, SO Bajina Bašta je usvojila Program razvoja turizma turističke regije zapadna Srbija za period od 2020 – 2025. godine. Odbornik Siniša Spasojević je zatim predložio da se odmah uđe u proceduru izrade programa razvoja turizma opštine Bajina Bašta jer je to logičan nastavak i takvu inicijativu je uputio Skupštini opštine i Opštinskom veću. On je pored toga uputio inicijativu da se izradi i dugoročna strategija razvoja sporta opštine Bajina Bašta i da se jasno definišu ciljevi i pravila finkcionisanja od finansiranja do korišćenja sportskih objekata.

Siniša Spasojević

Dosta diskusije izazvala je tačka dnevnog reda vezana za formiranje dve nove jednosmerne ulice u centru grada, koju je ispred Komisije za bezbednost saobraćaja obrazložio Mile Đenić, u cilju boljeg regulisanja saobraćaja i otvaranja dodatnih parking mesta. Odbornici su imali dosta sugestija vezano za funkcionisanje parking servisa ali i puno predloga vezano za postavljanje saobraćajne signalizacije.

U okviru ove tačke dnevnog reda odbornici Siniša Spasojević i Ivan Marković su apelovali da se radi na ubrzanju završetka radova na gradskom trgu i podneli pisanu inicijativu da se promeni naziv trga. Inicijativom se sugeriše opštinskim službama da pokrenu proceduru promene naziva, da se da mogućnost predlaganja novog naziva, da se definiše pitanje vezano za spomenike, a njihov predlog je da novi naziv bude Trg srpskih heroja i  da centralni spomenik u jednoj kompoziciji predstavi srpske ratnike iz više istorijskih perioda, od srednjevekovnih vitezova do boraca u poslednjem ratu poput junaka sa Košara i da se tako oda počast svim junacima i žrtvama ratova koji su pali za slobodu srpskih zemalja.

Šesta inicijativa radikala na ovoj sednici bila je u pravcu stvaranja efikasnije lokalne javne uprave i u pravcu objedinjavanja svih javnih službi u opštini Bajina Bašta kako bi se postigla efikasnost u radu i kako bi građani svoje poslove vezane za lokalnu samoupravu mogli obavljati na jednom mestu, u najkraćem roku i uz najmanje troškova.

Odbornici su na ovoj sednici usvojili predloge o davanju nepokretnosti na korišćenje mesnim zajednicama Rogačica i Kostojevići i usvojili odluku o završnom računu opštine Bajina Bašta za 2020. godinu.

U nekoliko obraćanja predsednica opštine Bajina Bašta,Vesna Đurić, odbornicima je iznela izazove sa kojima se susreće lokalna samopurava i najavila da će nova sednica na kojoj će se usvajati prvi rebalans budžeta biti tokom jula.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena