Saopštenje JKP „12. septembar“ u vezi pilot kompostane u Beserovini

0 875

Prenosimo vam saopštenje JKP „12. septembar“ Bajina Bašta u vezi pilot kompostane u Beserovini.

Želimo da upoznamo građane Bajine Bašte a posebno meštane Mesne Zajednice Beserovina sa odlaganjem zelenog otpada na parceli broj 187/1 KO Zaugline. Naime, JKP 12. Septembar Bajina Bašta sprovodi EU projekat „Improving Solid Waste Management in Urban and Rural Areas of Bajina Basta, Visegrad and Han Pijesak municipalities“ kojim želi da pospeši i unapredi proces selekcije otpada u gradskim i seoskim sredinama. Jedan od elemenata projekta je i odvajanje zelenog otpada i njegovo odlaganje na predviđena mesta, to jest planiranje i projektovanje buduće gradske kompostane.

Trenutno sprovodimo pilot projekat kojim bi u saradnji sa Poljoprivrednim fakultetom u Čačku obezbedili parametre i izvršili analize biomase iz zelenog otpada i izradili Elaborat koji bi bio osnova za projektovanje buduće gradske kompostane.
Navedena parcela je u privatnom vlasništvu i devastirana je iskopom šljunka. JKP „12. Septembar“ je na osnovu Ugovora o jednogodišnjem zakupu za potrebe merenja procesa razlaganja biomase i pretvaranja u organski humus pokrenulo proces odvoženja biomase na datu parcelu. Za ovu aktivnost smo dobili i Mišljenja o uticaju na životnu sredinu i trenutno prikupljamo i dovozimo isključivo zeleni otpad prikupljen sa javnih gradskih površina.

Zbog zabrinutosti javnosti obaveštavamo vas da će predmetna parcela u narednih 15 dana biti ograđena kako neovlašćena lica ne bi mogla da dovoze bilo kakav drugi otpad, a da će nakon isteka šest meseci potrebnih za merenje i izradu elaborata ova parcela biti sanirana i vraćena u prvobitno stanje. Takođe, ono što je vidljivo da pored zelenog otpada je na parceli prisutan i pet i najlonski džak je način na koji se vrši tačna procena, koju količinu i koliki procenat zelenog otpada iz domaćinstva građani stavljaju u kontejnere.

Zbog zabrinutih građana želimo da kažemo da bilo kakvo dalje odlaganje bilo koje vrste nije planirano na ovom prostoru.
Još jednom da istaknemo da će do kraja leta biti zavšeno merenje od strane Poljoprivrednog fakulteta u Čačku i da će nakon toga prestati sve aktivnosti na ovoj parceli.

Naša težnja je da prvi u Srbiji počnemo sa procesom kompostiranja zelenog otpada i u ovaj proces ćemo uključiti sve zainteresovane građane Bajine Bašte u narednom periodu podelom besplatnih kompostera kako bi mogli da prave humus na mestu nastanka zelenog otpada. Ovaj proces će zaštiti našu životnu sredinu i smanjiće količine otpada u našoj Opštini a time i naše troškove.

Čuvajmo životnu sredinu

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena