Prvi korak u obnovi zamka Solotnik

1 1.609

Opština Bajina Bašta raspisala je tender za izradu idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije srednjovekovnog zamka Solotnik. Plan je da ostaci zamka Solotnik koji se nalazi u selu Solotuša, na obroncima Tare, budu obnovljeni po uzoru na originalne metode i tehnike gradnje, kako bi ovom objektu bio vraćen nekadašnji izgled.

Foto: Drina Info

Kako se navodi u dokumentaciji, projektom je potrebno predvideti celovitu obnovu srednjovekovnog zamka na osnovu svih sačuvanih materijalnih podataka. Obnovu zamka potrebno je izvršiti tako da se kružna kula i dvorana mogu koristiti kako za prezentaciju nalaza sa samog lokaliteta, tako i za promociju kulturno istorijskih vrednosti ovog srednjovekovnog utvrđenja i područja na kome se lokalitet nalazi – navodi se u dokumentaciji.

Obnovu zidova, dodaje se, potrebno je predvideti po uzoru na originalne metode i tehnike gradnje, s tim što bi se za spoljašnja lica koristio prvobitno upotrebljen kamen izdvojen prilikom uklanjanja obrušenog gradiva u istoj tehnici i slogu, sa ispunom nedostajućih masa zidova, a za unutrašnja zidanja je potrebno nabaviti kamen iste vrste za obnovu nedostajećih delova građevina.

U kuli i ostalim građevinama sva mesta greda i međuspratnih konstrukcija obraditi, oblikovati i obnoviti prema zatečenim ostacima i dimenzijama.

Kako se ističe, prilikom izvođenja pripremnih građevinskih radova i raščišćavanja potreban je stalni nadzor arheologa, a imajući u vidu specifičnu lokaciju kompleksa, tj. udaljenost od urbanih naselja, dodaje se, neophodno je projektom predvideti snabdevanje električnom energijom i vodom.

Solotnik, u narodu poznat i po nazivima Kulina, Grad i Jerinin grad je smešten na kamenoj uzvišici koja se strmo spušta u Solotušku reku, tako da mu je sa severa, zapada i istoka nemoguće prići. Blizina planine Tare, koloritan prostor na kome se nalaze ostaci zamka i brojne legende o Solotniku doprinele su da on postane sve privlačnije odredište za turiste i posetioce željne avanture i upoznavanja sa viteškim vremenima srpskog srednjeg veka. U prethodnih par godina obavljani su radovi na raščišćavanju na lokaciji, izvršeno snimanje terena, snimljene geometarske podloge i urađeno geomehaničko snimanje terena.

O samom zamku se iz istorijskih izvora može vrlo malo saznati. Smatra se da je utvrđenje podigao nepoznati srpski velikaš u XIV ili XV veku, sa ciljem da se osigura trgovački put između Starog Užičkog grada i Višegrada. Danas su na stenovitom platou iznad Solotuške reke, 10km od Bajine Bašte, vidljiva masivna i još uvek relativno dobro očuvana zidna platna poznosrednjovekovnog zamka Solotnika koji je arheološki sondažno istražen tokom 2007-2008. godine od strane arheologa Filozofskog fakulteta u Beogradu pod rukovodstvom dr Đorđa Janković.

Foto: Drina Info

U poslednjih par godina izvršena su dodatna arheološka istraživanja i priprema projekta postojećeg stanja za ovaj fantastični srednjovekovni dvorac. Ceo posao je realizovan pod vođstvom profesora Mirka Kovačevića, arhitekte sa ogromnim iskustvom u oblasti srednjeg veka i naučnika koji radi na poslovima obnove naše najveće svetinje, manastira Hilandar. Nadzor nad radovima obavljao je Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, a ispred njega je radove na terenu pratila istaknuti arheolog Gordana Gavrić.

1 komentar
  1. Neša kaže

    Bravo! Zaista je lepo što će se obnoviti. Postaće jedna od najposećenijih turističkih desetinacija ovoga kraja.
    https://youtu.be/PWZda-310UA

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena