POTPISAN SPORAZUM NP TARA I NP GORČE

0 176

U utorak, 6. septembra, potpisan je sporazum o saradnji između Nacionalnog parka Tara i poljskog Nacionalnog parka Gorče. Na ovaj način je ozvaničena dugogodišnja neformalna saradnja ova dva parka.

Sporazum je potpisan u Poljskoj u Edukativnom centru NP Gorče, tokom posete predstavnika NP Tara. U sklopu ceremonije potpisivanja sporazuma oba parka su predstavila svoje vrednosti, specifičnosti, trenutne aktivnosti i način organizacije.

U periodu od 6. do 9. septembra kolege iz Poljske su predstavnike Nacionalnog parka Tara upoznale sa tehnikama monitoringa staništa velikog tetreba i risa, održavanjem livadskih ekosistema, načinom gazdovanja šumskim staništima, uređivanjem i održavanjem turističke infrastrukture i obrazovnim aktivnostima koje realizuju u parku.

Foto: NP Tara

Takođe, delegacija NP Tara je, ovom prilikom, posetila i najstariji poljski nacionalni park Pienini gde se sastala sa rukovodstvom ovog zaštićenog područja i razmenila iskustva. Poseta kolega iz Poljske nacionalnom parku Tara je planirana za kraj proleća sledeće

Zajedničke aktivnosti koje se preduzimaju u okviru ovog Sporazuma usmerene su razmeni informacija i iskustava vezanih za: monitoring prirodnih promena, efikasnost zaštite prirodnih resursa, obrazovne aktivnosti vezane za prirodu i životnu sredinu, te saradnju sa lokalnim zajednicama, lokalnim i regionalnim ekonomijama, naučnim institucijama i nevladinim organizacijama.

Nacionalni park Gorče (Poljski: Gorczański Park Narodowy) se nalazi na jugu Poljske u Vojvodstvu Malopoljska. Pokriva centralne i severoistočne delove planine Gorče, koji su deo zapadnih beskida (na zapadnom kraju karpatskog luka). Prvi koraci za zaštitu ovog područja datiraju iz 1927. godine, kada je u rezervat stavljena šuma na zemlji u vlasništvu grofa Ludvika Vodzickog. Nacionalni park je osnovan 1981. godine i pokriva oko 7000ha od čega je šuma 6591ha. Najznačajnije životinjske vrste u parku su ris, vuk, jelen, veliki tetreb. Značajan je udeo planinskih vrsta flore, ali su prisutne i vrste tipične za alpski nivo. Šumske sastojine uglavnom čine smrča, bukva, jela, sa primesama ariša, bresta, jasena, platana i sive jove.

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena