OTVARANJE IZLOŽBE  GRIŠE MASNIKOSE U BAJINOJ BAŠTI

0 28

 

U četvrtak, 25.6.2020. godine, u 20 časova, u gareriji Ustanove „Kultura“ biće otvorena izloba pod nazivom „Apstrakcije“ Griše Masnikose, akademskog slikara iz Beograda.

Sam umetnik nam objašnjava da se „koncepcija izložbe ASOCIJACIJE zasniva na težnji da predstavi svoj slikarski razvoj i uopšte svoje shvatanje slikarstva. Početne slikarske ideje prisutne u najranijim delima postoje i u sadašnjim slikama, obogaćene figuracijom, koja odslikava kompleksniji autorov pristup slikarstvu“. Dalje nam ukazuje i da je „slikanje emulzija sačinjena od čovekove apstraktne dedukcije i njegovog induktivnog viđenja realnosti. Moje viđenje slikarstva je da ono jeste ljudska apstrakcija – i pri slikanju realnih prizora, kao i apstraktnih. To je mešavina dočaravanja realnog sa asocijativnim apstrakcijama, a ta mešavina daje žanrovsku raznolikost mojim slikama“.

??????????

O ovom umetniku i njegovom dugogodišnjem uspešnom i priznatom radu u svetu likovnoh umetnosti Miloš Šobajić je u katalogu za ovu izložbu napisao sledeće: „Griša Masnikosa slika idealni svet geometrijske provenijencije. On svojim slikama želi da nas ubedi u sreću strogo organizovanog sveta, kojeg bismo, ako bi realno postojao, zaželeli sigurno da promenimo. Ali njegov predlog je prevashodno likovnog karaktera, koji nam otvara sva polja za kontemplaciju.“

Drina info portal

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena