NP TARA: Obaveštenje o građenju bez građevinske dozvole

0 522

JP “Nacionalni park Tara“ Bajina Bašta, obaveštava javnost da je Služba nadzora ovog preduzeća, na području Nacionalnog parka Tara, u periodu od novembra 2020. do fabruara 2021. godine (dakle, za samo tri prethodna meseca), registrovala više slučajeva „divlje gradnje“ vikend objekata, koji su se i pored opomene, u odnosu na zatečeno stanje, nastavili graditi i to:

  1. Na kat.parceli 1154/27 u KO Beserovina – šuma 6-e klase – u II zoni zaštite, JEDAN OBJEKAT u osnovi 7h8 m;
  2. Na kat.parceli 1256/4 KO Beserovina – šuma 2-e klase – TRI ISTOVETNA OBJEKTA u osnovi 10h10 m, koja grade tri različita investitora;
  3. Na kat.parceli 815/19 KO Beserovina – šuma 6-e klase – u II zoni zaštite, DVA OBJEKTA u osnovi 6h6 m, istog investitora i
  4. Na kat.parceli 563/1 KO Konjska reka – pašnjak 5-e klase –, DVA OBJEKTA u osnovi 7h7 m, istog investitora.

Nadležne službe preduzeća, Osnovnom javnom tužiocu u Užicu, podnele su krivične prijave, protiv svakog od pojedinačnih investitora, ponaosob, a obavestile su i Građevinsku inspekciju Opštine Bajina Bašta kao i Republički građevinsku inspekciju sa sedištem u Užicu.

Izvor: NP Tara

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena