NOVI ZAKON: Zaovine ušle u NP Tara

0 383

Skupština Srbije usvojila je  Zakon o nacionalnim parkovima kojim se jačaju ovlašćenja i odgovornost upravljača nacionalnog parka, bliže određuje namena sredstava iz pojedinih izvora finansiranja i učvršćuje sistem ubiranja naknada za korišćenje nacionalnog parka.

Zakonom se uređuju ciljevi, vrednosti, površina, granice i režimi zaštite, upravljanje i održivo korišćenje nacionalnih parkova „Fruška gora“, „Đerdap“, „Tara“, „Kopaonik“ i „Šar planina“.

JEZERO ZAOVINE

Ovim zakonom trebalo bi da se postigne kompetentnije i uspešnije prepoznavanje, identifikacija, očuvanje i održivo korišćenje prirodnih resursa, jačanje društvenog konsenzusa i širenje svesti u vezi javnog interesa, zaštite prirode i efikasnije obezbeđivanje interesa nosilaca ekološki odgovornog, odnosno održivog socio-ekonomskog razvoja u nacionalnim parkovima.

Granice NP Tara po novom zakonu
Granice NP Tara po novom zakonu

Zakon propisuje osnivanje Stručnog saveta Nacionalnog parka, kao stručnog i konsultativnog tela, koje prati i analizira programe i projekte iz oblasti zaštite prirode i održivog korišćenja nacionalnog parka, kao i Saveta korisnika Nacionalnog parka, kog čine predstavnici lokalnih samouprava, organizacija i udruženja čija se aktivnost odvija na području Nacionalnog parka.

Važna informacija je da su granice NP Tara proširene i da NP sada obuhvata i predeo Zaovina. Područje Nacionalnog parka „Tara” sad se prostire u okviru 10 katastarskih opština: Jagoštica, Rastište, Zaovine, Konjska reka, Perućac, Beserovina, Zaugline, Rača, Mala reka i Solotuša, ukupne površine 24.991,82 ha, od čega je 13.588,51 ha u državnoj svojini, a u privatnoj i drugim oblicima svojine 11.403,36 ha, od čega je I stepenom obuhvaćeno 13,35%, II stepenom 34,07% i III stepenom 52,58% ukupne površine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena