Dan Nacionalnog parka Tara

0 159

Na današnji dan, 13. jula, 1981. godine najveći deo planine Tare je zakonom proglašen za nacionalni park. Osnovni razlozi za stavljanje pod zaštitu države bili su: očuvani šumski kompleksi, prirodna populacija Pančićeve omorike, velika biološka raznovrsnost, geodiverzitet i bogato kulturno-istorijsko nasleđe.

Jubilej će biti obeležen postavljanjem dve izložbe.

U galeriji Ustanove „Kultura” biće izloženi radovi 21 autora nastali na Mitrovcu tokom likovne kolonije „Tara” u februaru 2019. i 2020. godine. Izložba će biti otvorena od 13. do 20. jula.

U Centru za posetioce Nacionalnog parka Tara u Bajinoj Bašti biće postavljena izložba “Biološka raznovrsnost sliva Drine”. Izložba je nastala u sklopu relizacije projekta „SAVE – Očuvanje jedinstvene biološke raznolikosti u slivu Drine“, u okviru IPA programa Srbija – Bosna i Hercegovina, koji sprovode JP „Nacionalni park Tara“ i JP „Šumarstvo Šume Republike Srpske“, a kofinansiran je iz pretpristupnih fondova EU.

S obzirom na trenutnu situaciju sa epidemijom virusa KOVID-2019 neće biti zvaničnog otvaranja izložbi, ali će svi zainteresovani moći da ih vide uz poštovanje propisanih mera zaštite.

Vidikovac Sjenič Foto: Ranko Milanović
Vidikovac Sjenič Foto: Ranko Milanović

ISTORIJAT ZAŠTITE

Počeci zaštite prirode na području koje danas pokriva Nacionalni park Tara datiraju iz XIX veka. U prvoj šumskoj osnovi za gazdinsku jedinicu Zvezda šume na kanjonskim stranama, planine Zvezde, prema reci Drini i Brusničkom potoku se određuju za zaštitne šume u kojima se zabranjuje i ne planira iskorišćavanje.

Ubrzo posle formiranja Zavoda za zaštitu prirode Srbije (1948. god.), otpočeo je sistematski rad na prostornoj zaštiti prirodnih vrednosti izdvajanjem rezervata. Zavod 1950. godine donosi rešenja o stavljanju pod zaštitu države šest rezervata na planini Tari i to: „Bilo“, „Brusnica“, „Crvene Stene“, „Crveni potok“, „Ljuti Breg“ i „Pod Gorušicom“. Zatim, 1957. godine formira se rezervat „Račanska Šljivovica“, da bi se 1961. godine proglasio i rezervat „Karaula Štula“. Tokom 1971. godine proglašava se rezervat „Zvezda“ i formira Regionalni park prirode „Zvezda“. Ukupno zaštićena površina u kategoriji rezervata prirode i regionalnog prirodnog parka, krajem 1971. godine iznosila je 2.693,96 hektara.

Prostor Tare Zakonom je proglašen Nacionalnim parkom 13. jula 1981. godine, a 5. oktobra 2015. godine je proširen na 24.991,82 hektara.

Veliki doprinos proglašenju Tare za nacionalni park dali su šumarski stručnjaci Stevan Kolarević, Dragomir Milojković i Dušan Čolić.

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena