Vodotoci na teritoriji opštine Bajina Bašta

Na ovom mestu možete pogledati listu reka i potoka koja protiču kroz teritoriju opštine Bajina Bašta ili su granične reke sa susednom državom i susednim opštinama. Imena potoka za koju nismo pronašli ime navedena je kao NN. Predstavljena je pojedinačna dužina reka i potoka, kao i ukupna dužina samo na teritoriji opštine Bajina Bašta.

Dokument možete videti-preuzeti na linku ispod:

Reke-i-potoci-na-teritoriji-Bajine-Bašte-signed

Jezero Perućac i reka Drina; Foto: Nenad Marić
Jezero Perućac i reka Drina; Foto: Nenad Marić