Удружења

Eko-planeriУДРУЖЕЊЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЈАВНИХ ПРОСТОРА „ЕКО-ПЛАНЕРИ“ је невладино и непрофитно удружење, основано ради остваривања циљева у области архитектуре, урбанизма, просторног планирања, шумарства,  заштите животне средине, еколошке едукације становништва,  културе и туризма.

 

 

 

BIOSБИОС БАЈИНА БАШТА је основан ради остваривања циљева заштите културног, историјског и етнографског наслеђа; заштите природе; одрживог развоја туризма; промотивних активности; афирмације волонтерства; хуманитарних и других друштвено корисних циљева; подршке у остваривању општих циљева младих; издавчке делатности; афирмацији свих позитивних животних активности и вредности.