Stanovništvo

U naselju Bajina Bašta živi 7432 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 36,1 godina (35,4 kod muškaraca i 36,7 kod žena). U naselju ima 3014 domaćinstava, a prosečan broj članova po domaćinstvu je 3,17. Naselje je skoro u potpunosti naseljeno Srbima.

Kretanje stanovništva na nivou grada prema popisima bilo je sledeće:

1948.1953.1961.1971.1981.1991.2002.2011.
1.2221.6181.3943.9616.2848.5559.5439.420

Broj stanovnika grada Bajine Bašte u periodu posle drugog svetskog rata višestruko se povećava sa porastom investicija prvenstveno u hidroelektranu, ali i ostale privredne kapacitete. Do 1961.g. grad neznatno raste, u periodu 1961. do 1971.g dostiže blizu 4.000 a u 1981.g. već 6.284. stanovnika ili 20,36% od stanovništva Opštine. Ovaj rast populacije grada se nastavlja do 1991. kada čini 29,27% stanovništva opštine, a po popisima 2002. i 2011. stanovništvo grada sa 9.543 odnosno 9.420 žitelja obuhvata 32,74% stanovništva opštine.

Po popisu iz 2011. po popisnim jedinicama bilo je:

Bajina BaštaVišesavaLug
stanovnika9.4201.8522.840
domaćinstva3.094503844
stanova3.512647982

Najgušće naseljena zona je centralna, kao i neposredna kontaktna zona gradskog centra, sa odlikama  kompaktnog mešovitog gradskog tkiva u kom je značajno učešće kolektivnih stambenih objekata. Na nivou celog naselja kolektivno stanovanje je zastupljeno u veoma malom procentu i to uglavnom u centralnoj zoni.

Početkom izgradnje HE Bajina Bašta došlo je do intenzivnijeg naseljavanja područja grada, u ono vreme prigradskih zona, koje danas predstavljaju mešovito gradsko stambeno tkivo. Porodično stanovanje bez dopunskih funkcija dominantno je u zoni šireg centra i u perifernim delovima grada. Prosečna spratnost objekata je najćešće prizemlje i potkrovlje ili P+1+Pk. Takođe, sve je jači trend izgradnje individualnih stambenih objekata uz glavne putne pravce, najčešće sa pratećim komercijalnim i uslužnim delatnostima.

U rubnim delovima grada zastupljeno je porodično i ruralno stanovanje pretežno u kombinaciji sa poljoprivredom. Ove zone karakteriše relativno nezadovoljavajuća komunalna i infrastrukturna opremljenost prostora.