Privreda

Osnova privrede Bajine Bašte je Hidroelektrana «Bajina Bašta», snage oko 1000 megavata. Grad je u periodu tranzicije, kao i mnogi drugi gradovi, osiromašio i izgubio posebno u delu privrednih aktivnosti .

Po statističkim podacima opština Bajina Bašta je svrstana u nedovoljno razvijene opštine u Srbiji. Prosečna neto zarada po zaposlenom u opštini isplaćena u  2009. godini iznosila je 28.388,00  dinara, što je predstavljalo pad u odnosu na 2008. godinu da bi 2011.godine dostigla nivo od 34.014 dinara.(podaci Republičkog zavoda za statistiku).

Po poslednjim podacima u Bajinoj Bašti je 1084 privrednih subjekata (od toga je 901 preduzetnička radnja) sa pretežno privatnim i akcionarskim kapitalom, koji su koncentrisani u sektoru usluga (restorani, prodavnice, kafići i delatnost prevoza). Preduzeća su svrstana u kategoriju malih. Ukupan broj registrovanih preduzeća je 183. Osnovni problem u ovoj oblasti je strukturalna nezaposlenost, prouzrokovana propadanjem tekstilne industrije, duvanske industrije, industrije kugličnih ležajeva, industrije za preradu drveta, Zemljoradničke zadruge, trgovinskog lanca prodavnica « Zvezda» i građevinskog sektora.

Prema delatnosti danas imamo sledeći broj preduzetničkih radnji:

 • trgovina: 215
 • restorani i kafići: 90
 • građevinska delatnost: 155
 • autoprevoznici: 70
 • prerada drveta: 52
 • ostalih registrovanih firmi: 319

Prema obliku organizovanja u opštini Bajina Bašta ima 183 preduzeća:

 • 141 su društva sa ograničenom odgovornošću
 • 22 su ortačka društva
 • 4 su javna preduzeća
 • 10 su registrovane kao zadruge i
 • 6  je akcionarskih društava.

U poslednje tri godine, privatizovana je hladnjača nekadašnje Zemljoradničke zadruge, koja sezonski zapošljava radnike, čiji broj varira od obima i potrebe posla. Takođe, nekadašnji « Laminat », sadašnji «MK Ketering», koji zapošljava oko 50 radnika. Novoosnovana drvno-prerađivačka firma «Gota-pelet» u ovom vremenskom periodu, zaposlila je oko 60 lica. Međutim, sve ovo je nedovoljno da bi se rešio problem velike nezaposlenosti na teritoriji Opštine Bajina Bašta.Preduzeća koja su uspešno privatizovana i upošljavaju veći broj radnika su“Zelena Drina“ i „Elektroizgradnja“.
Jedna od najvažnijih i vodećih privrednih grana u opštini Bajina Bašta po ostvarenom društvenom proizvodu je  poljoprivreda. U ovoj privrednoj oblasti, bez obzira na uticaj klimatskih uslova, ostvaruju se zadovoljavajući proizvodni rezultati posebno u primarnoj i voćarskoj proizvodnji.

Poljoprivreda kao privredna grana zauzima posebno mesto u privredno-ekonomskom razvoju opštine, a koji se ogleda kroz učešće u društvenom proizvodu, ostvarene proizvodne rezultate posmatrane kroz fizički obim poljoprivredne proizvodnje. Bajinobaštanski kraj je poznat po tradicionalnim  proizvodima, od kojih su najpoznatiji: rakija «Klekovača», pršutom, kao i domaći sit i kajmak.