BAJINA BAŠTA: Oglašena prodaja „zadružnih livada“

0 407

Opština Bajina Bašta oglasila je javno nadmetanje radi otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini. Predmet otuđenja je parcela broj 1591/3 KO Bajina Bašta, površine 1.71.64 ha , kao javna svojina opštine Bajina Bašta. Reč je o takzvanim „zadružnim livadama“ pored Osnovne škole „Sveti Sava“, u gradskom jezgru Bajine Bašte. Početna kupoprodajna cena za ovu površinu iznosi  51. 492 evra.

Predmetne nepokretnosti otuđuju se iz javne svojine opštine Bajina Bašta radi izgradnje objekata za sport i rekreaciju i to: bazena za kupanje zatvorenog tipa i otvorenog bazena za kupanje. Rok za privođenje nameni  kupljene parcele biće određen ugovorom koji će se zaključiti između opštine Bajina Bašta i kupca, a isti ne može biti duži od roka propisanog zakonom.

Zadružne njive

Razgledanje nepokretnosti može se izvršiti svakog radnog dana od 10 časova do 14 časova do dana održavanja javnog nadmetanja uz obaveznu prethodnu najavu pozivom na telefon 064/87-33-850. Svakog radnog dana može se izvršiti uvid u dokumentaciju (akti o vlasništvu) u vremenu od 07 časova do 15 časova u kancelariji broj 15, u prostorijama Opštine Bajina Bašta, ul. Dušana Višića br.28.

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica koja su podnela blagovremene i potpune prijave.  Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom je 23. avgust (petak) 2019. Javno nadmetanje će se održati dana 26. avgusta  2019.godine sa početkom u 10 časova u zgradi Opštine Bajina Bašta ul. Dušana Višića broj 28 u sali za sednice Skupštine opštine Bajina Bašta.

Ceo tekst oglasa o javnom nadmetanju možete pogledati ovde.

Drina Info

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena