BAJINA BAŠTA: Nastavak sednice Opštinskog veća u ponedeljak

0 718

Članovi Opštinskog veća Bajine Bašte imali su ispred sebe 15 tačaka dnevnog reda. Najviše pažnje posvećeno je drugoj tački dnevnog reda – razmatranju Izveštaja o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu i predlogu Plana javnih investicija za 2021.godinu. O ovoj tački raspravljaće se i u ponedeljak za kada je zakazan nastavak ove sednice. Naloženo je nadležnim službama da detaljnije pripreme dokumentaciju vezanu za investicije koje se planiraju u narednoj budžetskoj godini. U okviru ove tačke doneta je i odluka da se povećaju sredstva u budžetu za izradu projektne dokumentacije .

Sa današnje sednice Opštinskog veća Foto: Drina Info

Opštinsko veće jednoglasno je usvojilo Izveštaj o radu za 2019. godinu Ustanove Kultura i pohvalilo rad ove ustanove kao i sam izveštaj. Usvojen je izveštaj o stepenu uslađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP „12 septembar“ ,JP „BB Term“ i JKP „Duboko“ Užice. Na ovoj sednici usvojena je i tačka dnevnog reda koja se odnosila na Izmene i dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi , Opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine. U okviru ove tačke usvojen je i izbor dva pomoćnika predsednika opštine.

Opštinski pravobranilac postupiće po zakonu u vezi zahteva stanara Škrnjića naselje u Perućcu u vezi otpisa duga po osnovu zakupnine, odlučili su većnici. Opštinsko veće opredeliće sredstva za verske zajednice na teritoriji opštine u visini od sedam miliona gde je predviđena sanacija i izgradnja verskih objekata. Ostali zahtevi za pomoć u određenim sredstvima upućeni su nadležnim službama na razmatranje , dok su pojedini zahtevi odbijeni jer nisu u nadležnosti Opštinskog veća.

U ponedeljak će se održati nastavak sednice gde će se pored investicija razmatrati predlozi i okvirni planovi i programi rada javnih preduzeća i ustanova, korisnika budžeta.

Drina Info

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena