BAJINA BAŠTA: Javni uvid u Strategiju poljoprivede (2017 -2022)

0 24

Opština Bajina Bašta stavila je na javni uvid Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta (2017 – 2022). Javni uvid traje 30 dana, a ostaje upitna činjenica kako se javni uvidu vrši u 2019. godini za dokument koji već u svom naslovu pretenduje da važi od 2017. godine.

Strmovo, Bajina Bašta Foto: Drina Info
Strmovo, Bajina Bašta Foto: Drina Info

Kako je navedeno u uvodu dokumenta strateški ciljevi i prioriteti sadržani u ovoj Strategiji određeni su u skladu sa principima održivog razvoja i ulogom koju poljoprivreda ostvaruje u ekonomiji i društvu uopšte. Pored toga, uvažavajući principe raznolikosti ruralnih područja i poljoprivredne proizvodnje, Strategija pruža i rešenja za efikasniju i kvalitetniju raspodelu budžetskih sredstava svim potencijalnim korisnicima. Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Bajina Bašta definiše smernice i okvire za reforme podsticajne politike i institucionalne reforme, kao i smernice podsticajnih mera podrške poljoprivredi i ruralnim područjima za narednih pet godina. Predložene reforme poljoprivredne politike treba da doprinesu stvaranju pouzadnog i atraktivnog poslovnog ambijenta u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, obezbede veću stabilnost dohotka poljoprivrednih proizvođača i blagostanje ruralnog stanovništva. Veoma važan segment u procesu izrade Strategije koji se uzimao u razmatranje prilikom koncipiranja planiranih mera podrške i definisanja budućih reformi jesu započeti pregovori i procesi integracija Republike Srbije u Evropsku uniju i Svetsku trgovinsku organizaciju.

Ceo dokument koji je na javnom uvidu možete pogledati ovde.

Drina Info

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena