БАЈИНА БАШТА: Јавни увид у Стратегију пољоприведе (2017 -2022)

0 22

Општина Бајина Башта ставила је на јавни увид Стратегију пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта (2017 – 2022). Јавни увид траје 30 дана, а остаје упитна чињеница како се јавни увиду врши у 2019. години за документ који већ у свом наслову претендује да важи од 2017. године.

Стрмово, Бајина Башта Фото: Дрина Инфо
Стрмово, Бајина Башта Фото: Дрина Инфо

Како је наведено у уводу документа стратешки циљеви и приоритети садржани у овој Стратегији одређени су у складу са принципима одрживог развоја и улогом коју пољопривреда остварује у економији и друштву уопште. Поред тога, уважавајући принципе разноликости руралних подручја и пољопривредне производње, Стратегија пружа и решења за ефикаснију и квалитетнију расподелу буџетских средстава свим потенцијалним корисницима. Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта дефинише смернице и оквире за реформе подстицајне политике и институционалне реформе, као и смернице подстицајних мера подршке пољопривреди и руралним подручјима за наредних пет година. Предложене реформе пољопривредне политике треба да допринесу стварању поузадног и атрактивног пословног амбијента у пољопривредно-прехрамбеном сектору, обезбеде већу стабилност дохотка пољопривредних произвођача и благостање руралног становништва. Веома важан сегмент у процесу израде Стратегије који се узимао у разматрање приликом конципирања планираних мера подршке и дефинисања будућих реформи јесу започети преговори и процеси интеграција Републике Србије у Европску унију и Светску трговинску организацију.

Цео документ који је на јавном увиду можете погледати овде.

Дрина Инфо

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена