БАЈИНА БАШТА: Јавни позив незапосленима за доделу субвенција за самозапошљавање

0 837

Национална служба за запошљавање и Општина Бајина Башта расписале су јавни позив незапосленима са подручја општине Бајина Башта за доделу субвенција за самозапошљавање у 2021. години.

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијале Ужице испостава Бајина Башта и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 250.000,00 динара, односно 270.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос,чије седиште мора бити на подручју општине Бајина Башта.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и по том основу измирује доприносе за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 250.000,00
динара, односно 270.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:
– пријављено на евиденцију незапослених Националне службе-филијала Ужице испостава Бајина Башта,

– завршило обуку за развој предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,

– испунило раније обавезе и измирило сва дуговања према Националној служби и

– у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са прописима за доделу државне помоћ

Цео текст јавног позива можете погледати овде.

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена