Завршна конференција пројекта „Отпад није за бацање“

У четвртак 15. јула на малом броду „Гризли“ на језеру Перућац је одржана завршна конференција пројекта „Унапређење управљања чврстим отпадом у урбаним и руралним срединама општина Бајина Башта, Вишеград и Хан Пјесак“ вредног 735.574,56 евра који финансира Европска унија кроз ИПА Програм прекограничне сарадње Србија-Босна и Херцеговина 2014-2020. На завршној конференцији којој су присуствовали поред представника три комунална предузећа из Општина Бајина Башта, Вишеград и Хан Пјесак и представници медија, локалних самоуправа, пројектног тима, туристичке организације и других заинтересованих страна представљени су резултати пројекта и остварене активности. Изабрана локација за завршну конференцију је симболична за овај пројекат, јер представља спој Општина Вишеград и Бајина Башта, а уједно и један од највећих нерешених проблема у управљању отпадом јер се на сливу реке Дрине налазе депоније 17 општина и градова који углавном долази до језера Перућац.

Фото: Дрина Инфо

Циљ пројекта је унапређење система управљања и одлагања чврстог отпада са планинских и брдских делова општине Бајина Башта и партнерских општина.

Кроз предходне пројекте оптшина Бајина Башта је увела систем селекције отпада, затворила градску депонију „Окучје“ и почела са одлагањем отпада на санитарну Регионалну депонију „Дубоко“ у Ужицу. Кроз овај пројекат је набављена опрема за прикупљање и одвожење сувог отпада и донета су сва неопходна акта за ове активности.

Фото: Дрина Инфо

Кроз овај пројекат ЕУ успели смо да се додатно материјално опремимо и да кренемо са селектовањем и одвожењем смећа из сеоских средина у којима до сада нисмо радили овај посао. Набавили смо 2 камиона смећара, 2 трактора и 20 контејнера од 5 кубика који ће моћи кроз дужи временски период у свим месним заједницама да се користе и 100 малих контејнера од 1.1м2. Уштеда у временском трајању и смањењу броја одвожења контејнера из удаљених подручја ће смањити трошкове и повећати ефиксност рада ЈКП „12 Септембар“. Отпад у сеоским срединама је чист и квалитетан (нема мокрог отпада) а овај пројекат ће подићи свест свих грађана из подручја у коме до сада није било организоване комуналне делатности или је вршено одлагање у малим контејнерима који су често били веома брзо пуњени и представљали су велике трошкове за наш рад. Ово ће посебно бити значајно за подручја у којима велики број гостију и туриста борави, па се и количина отпада увећава нагло у сезонским карактеристикама (попут Калуђерских Бара, Митровца и Заовина). Општина Бајина Башта је данас рекордер у Србији по проценту селектованог отпада и желимо да овај проценат унапредимо као и да дамо пример и наставимо са додатним унапређење управљања отпадом. Такође, кроз пројекат пројектујемо компостану за биоразградиви отпад и покрећемо процес прикупљања животињског отпада. Добили смо једну хладњачу и једну сечку (шредер) за дрвну масу коју ћемо одлагати на посебне локације. – наводе из ЈКП „12.септембар“ из Бајине Баште.

Фото: Дрина Инфо

Наше предузеће је пренело досадашња искуства партнерима из Вишеграда и Хан Пјеска у увођењу селекције отпада и њиховом даљем кретању. Посебан значај ће за наше суграђене бити и почетак прикупљања и селекције отпада из језера Перућац које ће наше колеге из Вишеграда убудуће редовно и организовано прикупљати и селектовати. Ово ће бити све видљивије у наредним годинама на нашем купалишту код хидроцентрале као и на току Дрине од Вишеграда до Перућца. – додају из бајинобаштанког комуналног предузећа.

Comments (0)
Add Comment