Расписан тендер за реконструкцију тротоара на главној улици и дворишта гимназије у Бајиној Башти

Јавно предузеће Дирекција за изградњу „Бајина Башта“ расписало је тендер за извођење радова на поплочавању бехатон плочама тротоара на главној улици и дворишта гимназије у Бајиној Башти.

Идејни пројекат реконструкције тротоара

Предмет јавне набавке је одржавање – санација и делимична реконструкција дела Улице Душана Вишића у Бајиној Башти, на потезу од Трга Душана Јерковића до раскрснице са Улицом 12.Јул (до зграде Општине), а пројекат реконструкције је израдио Пројектни биро „ПРО-НЕС“ из Бајине Баште.

Планирани радови обухватају уклањање постојећег мобилијара, припрему подлоге и постављање бехатон плоча, као и уклањање постојећих и постављање нових дрворедних стабала. Изабране су врсте дрвећа са кугластим формама крошњи и то: кугласти јавор, кугласти багрем, кугласти јасен и кугласта црвенолисна трешња.

Такође, пројектом реконструкције предивеђена је замена расвете, као и постављање нових клупа, жардињера и корпи за отпатке.


Занимљиви услови тендера

Поред стандардног услова да понуђач има минимум једно запослено лице (одговорног извођача радова грађевинског смера), у условима тендера наведено је да понуђач има и једног запосленог шумарског инжењера (смер хортикултура), са одговарајућом лиценцом Инжењерске комере Србије!


Дрина Инфо портал

Comments (1)
Add Comment
  • Bajinobastanin

    Ma nije moguce da namestaju tender za komunalno. Pa dobro priblizavaju se izbori, treba finansirati kampanju, a ovako je najlakse. Opstina prebaci u komunalno a iz komunalnog moze kako hoces.