Почела реализација пројекта „Унапређење система управљања заштитом од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије“

Потписивањем уговора, 9. марта 2021. године, започеле су активности на реализацији прекограничног пројекта „Унапређење система управљања заштитом од пожара у прекограничном подручју БиХ и Србије“, у оквиру ИПА програма Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020. Циљ пројекта је допринос побољшању система управљања хитним ватрогасним интервенцијама у прекограничном подручју БиХ и Србије.

Фото: Архива НП Тара

Пројекат ће трајати 18 месеци, до септембра 2022. године, а спроводе га Општина Рогатица (БиХ) и ЈП „Национални парк Тара“ (Србија) у укупној вредности од 429.737,52  евра. Са надлежним Телом за уговарање – Сектор за уговарање и финансирање програма из  средстава ЕУ (CFCU) у оквиру Министарства финансија Републике Србије, уговорено је суфинансирање пројекта средствима ЕУ у вредности од 364.720,94 евра. Поменути износ чини 84,87% укупне вредности пројекта, док ће остатак средстава обезбедити пројектни партнери.

Идеја пројекта je унапређење људских капацитета за превенцију, интервенцију и спасавање, повећање техничких капацитета, израда планске документације и подизање свести локалног становништва о превенцији пожара.

Људски капацитети ће се градити кроз посебно осмишљене тренинге и радионице, док ће технички капацитет институција бити унапређени набавком ватрогасних возила и специјализоване ватрогасне опреме. Размена искустава и примера добре праксе као и повезивање ватрогасних јединица у прекограничном подручју биће остварена кроз заједничке тренинге. За НП Тара биће израђена Процена ризика од шумских пожара и Оперативни план за ванредне ситуације, а за општину Рогатица биће припремљен План заштите од пожара. Медијском кампањом и дистрибуцијом промо материјала радиће се на подизању свести локалног становништва.

Важно је напоменути да пројектно подручје карактерише висок степен угрожености од шумских пожара – 80% Националног парка Тара је под шумом и ово је најугроженији део Србије од шумских пожара према Процени ризика од катастрофа Републике Србије, коју је усвојила Влада РС у марту 2019. Такође, 55% подручја општине Рогатица је покривено шумом и ризик од пожара је веома висок према Процени ризика од природних и других опасности општине Рогатица (2016) коју је провео Одбор цивилне заштите. Такође, треба имати у виду да је узрок преко 96% пожара људски фактор.

Поред општине Рогатица (БиХ) и ЈП „Национални парк Тара“ (Србија) у реализацију пројекта ће бити укључени ватрогасна јединица из Рогатице, шумско газдинство Сјемећ, општина Бајина Башта, ватрогасна јединица из Бајине Баште, добровољно ватрогасно друштво из Бајине Баште и представници цивилне заштите из обе општине.

Дрина инфо портал

заштита од пожараНП Тарапројекат
Comments (0)
Add Comment