ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: Усвојени извештаји о раду јавних предузећа и установа

На последњој седници Општинског већа разматрано је чак 40 тачака дневног реда. Свакако да су међу важнијим биле оне које су се односиле на усвајање извештаја о раду јавних предузећа, Дирекције за изградњу, ББ Терма, ЈКП 12. септембар, Спортско туристичког центра, ЈКП Дубоко Ужице, Општинске управе општине Бајина Башта, Центра за социјални рад, Установе Култура, Народне библиотеке „Милош Требињац“ и Предшколске установе Невен. Сви извештаји су презентовани у писменој форми и усвојени су без много дискусија.


Општинско веће разматрало је и усвојило више нацрта одлука међу којима су оне о завршном рачуну општинског буџета за 2014. годину и првом ребалансу буџета за 2015. годину. Према извештајним подацима, укупни остварење текућих прихода и примања од продаје нефинасијске имовине лане су износили 743.365.000,39 динара, а расходи су извршени са укупно 751.658.503.32 динара. Првим ребалансом обухваћена су средства од око 15,6 милиона динара. Нацртом Одлуке о одређивању матичних подручја на територији општине Бајина Башта утврђено је да оно има 36 насељених места. Седиште матичног подручја је у Општинској управи из Бајине Баште, месту где се воде све матичне књиге. Овим обједињавањем укинуте су месне канцеларије па ће грађани морати потребна документа тражити у Општинској управи. Усвојен је захтев Месних заједница Рогачица и Костојевићи да у тим срединама, месне кацеларије ипак остану и раде само један дан у седмици. Планираски клуб Тара добиће на коришћење зграду школе у Растишту, а оронула, напуштена зграда испод Робне куће биће уписна на општину пошто нема правних наследника. Приликом разматрања Одлуке о додели награда и других јавних признања општине Бајина Башта и звања Почасни грађанин општине Бајина Башта за ову годину, прихваћен је предлог нацрта одлуке, кога је урадила Радина Рајаковић, секретар Скупштине и донета одлука да се он допуни са још једним именом, радником Општинске управе Иваном Марковићем. Дата је подршка да се за директора центра за социјални рад именује Марица Вуковић. Подршку је добио и предлог Мреже развојних и иницијатива Логосфера Бајина Башта да се рамотри могућност обезбеђења паркинг места за бицикле. Прихваћни су и захтеви цркви из Рогачице и Дуба за помоћ, као и захтев КУД-а „Миленко Топаловић“. Њему је одобрено 350 хиљада динара. За поправку крова стамбене зграде у Улици Јована Јовановића Змаја додељено је 100 хиљада динара, а за покривање дела трошкова Сретењскик сусрета у Рогачици 120 хиљада динара. Установи Култура за потребе Филмског фестивала Башта фест одобрено је додатних 400 хиљада динара. Данијелу Ћоровићу , као помоћ за одлазак на школовање у Америку, додељено је 50 хиљада динара а Војиславу Стојановићу 25 хиљада за учешће у летњој школи научно истраживачког Универзитета из Београда.
В.М.

izvestajijavna preduzecaodlukeOpstina Bajina Bastaopštinsko većerebalanssednica
Comments (0)
Add Comment