ОПШТИНСКО ВЕЋЕ: Прихваћен захтев угоститеља

Дневни ред данашње седнице Општинског већа обухватaо је осамнаест тачака. Усвојен је План јавних набавки за 2021. годину за органе Општине – председник општине, Скупштина општине и Општинска управа. Усвојена је измена и допуна програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине општине Бајина Башта за 2020. годину. Чланови Општинског већа усвојили су нацрт решења о именовању директора Центра за социјални рад , као и разрешење и именовање члана Управног одбора Предшколске установе Невен из реда запослених .

На овој седници разматран је захтев месних заједница Јеловик, Заглавак, Пилица и Бачевци у вези зимског одржавања путних праваца. Одобрена су додатна средстава у виду повећања количине нафте по километру очишћеног пута и распоређивања гртача по месним заједницама. Опредељена су средства из текуће буџетске резерве Предшколској установи Невен за израду пројекта енергетске ефикасности који је одобрен од Министарства енергетике и рударства.

Данашња седница Већа Фото: Дрина Инфо

Чланови Општинског већа једногласно су усвојили молбе Удружења угоститеља Бајина Башта за ослобађање накнаде за заузеће јавне површине за постављање летњих тераса и локалне комуналне таксе за истицање фирме у овој текућој 2021. години иако се првобитно молаба односила на прошлу годину.

– Треба дати подршку локалним угоститељима, за њих је ова пандемија била као елементарна непогода на селу типа поплаве, одрона, клизишта или штете на усевима. Приходи су им драстично смањени а обавезе и дажбине су исте. Угоститељи су били ослобођењи плаћања општинских такси за март, април, мај 2020. године и дуг из прошле године биће им у репрограму у овој години. То значи биће им отписана главница дуга и пола камате и то ће платити на 12 месеци. Сматрам да су ове мере значајне и да ће угоститељима помоћи – истакла је председница општине Весна Ђурић.

Разматран је Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену на територији наше општине. Јавна расправа је вођена на иницијативу појединих послодаваца са територије наше општине да се недеља уведе као нерадан дан. Општинско веће је донело одлуку да о томе одлучују сами послодавци да ли ће радити недељом или не.

На данашњем заседању Општинског већа расписан је конкурс за суфинансирање и финансирање програма и пројекта организација цивилног друштва, непрофитних и неполитичких организација и удружења грађана за 2021. годину. Расписан је конкурс за избор пројекта из области културе као и конкурс за финансирање и суфинансирање производње медијских садржаја и јавног информисања. Оформљене су и комисије за спровођење ових конкурса.

Дрина Инфо

Бајина БаштаВесна ЂурићконкурсиОпштинско веће Бајина Баштаугоститељи
Comments (0)
Add Comment